PEGAS GRUPA
Ul.Górna 1, 26-803 Promna
NIP7981465273
TEL+486150933
Oceń firmę:
PEGAS GRUPA
NIP7981465273
KRS0000350534
Kapitał zakładowy6 404 500,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Górna 1, 26-803 Promna

Numer telefonu

+486150933

Strona internetowa

www.dostawygazu.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Firma zarejestrowała pierwszą sprzedaż w listopadzie 1996 roku na dzierżawionej stacji gazowej przy moście w Białobrzegach Radomskich. Przez szereg lat powiększała swoją ofertę poprzez dystrybucję butli gazowych, budowę stacji paliwowych oraz sprzedaż gazu. W 2004 roku została wybudowana nowa siedziba firmy, służąca do dziś, w tym okresie została również zmieniona nazwa przedsiębiorstwa z Dystrybucja Gazów Płynnych Bracia Maliszewscy na Pegas Grupa . Rozwój firmy opiera się na wprowadzaniu nowych technologii związanych z zastosowaniem gazu propan-butan oraz LNG. Firma wyspecjalizowała się również w usługach takich jak: montaż przydomowych i przemysłowych instalacji gazowych.

Rodzaj działalności

producent, pośrednik, hurtownik, dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PEGAS GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. GÓRNA 1, 26-803 PROMNA

NIP

7981465273
Copy

REGON

142153831
Copy

KRS

0000350534
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-05-03

Adres rejestrowy

UL. GÓRNA 1, 26-803 PROMNA

Data rejestracji w KRS

2010-03-08

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2010-03-08

Sygnatura akt

RDF/511673/23/288

Strona WWW

www.dostawygazu.pl

Kody Pkd

47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

35.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych

35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU; ZARZĄD WIELOOSOBOWY - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE: DWAJ SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ TEŻ JEDEN Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZARZĄD
Andrzej Jan Gorzkiewicz
Prezes Zarządu, 70 lat
UDZIAŁOWCY
Wiesław Maliszewski

12709 udziałów o łącznej wartości 6.354.500,00 złotych

PROKURA
Grażyna Barbara Maliszewska
prokura samoistna, 53 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
251,2
311,8
280,4
-10,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
44,7
45,4
26,6
-41,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
24,9
25,2
25,8
2,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
69,6
70,5
52,4
-25,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,8
1,2
0,7
-40,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
3,1
3,5
3,2
-8,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
1,9
2,9
2
-29,7
EBITDA Opis wskaźnika
5,8
7,4
5,9
-19,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
1,5
2,5
1,5
-39,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
2,7
3,8
2,7
-29,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
38,7
39,8
29,3
-26,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
6,2
9,9
5,8
-4,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,6
0,8
0,5
-0,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
35,8
35,7
49,2
13,5
Marża EBITDA Opis wskaźnika
2,3
2,4
2,1
-0,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0,8
0,9
0,7
-0,2
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
47
42
28
-14
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,2
1,1
-0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
4,5
2,8
-1,7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży