3S S.A.
Ligocka 103 Bud. 8, 40-568 Katowice
NIP9691297176
TEL+48885911054
Oceń firmę:
3S S.A.
NIP9691297176
KRS0000095232
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ligocka 103 Bud. 8, 40-568 Katowice

Numer telefonu

+48885911054

Strona internetowa

http://www.3s.pl

O Firmie

Grupa 3S z siedzibą w Katowicach obecna jest w branży telekomunikacyjnej od 2002 roku. 3S dysponuje własną siecią światłowodową o długości blisko 3500 km oraz . Wykorzystując efekty synergii, Grupa 3S świadczy kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne i data center dla klientów biznesowych.

W skład grupy wchodzą:

3S S.A.

3S Data Center S.A.

3S BOX S.A.

3S Fibertech Sp. z o.o.

3S S.A. buduje i udostępnia infrastrukturę światłowodową oraz świadczy usługi telekomunikacyjne. 3S Data Center S.A. świadczy usługi teleinformatyczne oparte o własne centra danych w Katowicach. 3S BOX S.A. odpowiedzialna jest za uruchomienie i funkcjonowanie centrum danych w Warszawie. 3S Fibertech Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym, posiadającym sieć światłowodową i bazę kilkuset klientów biznesowych w Krakowie.

Dane Rejestrowe

Firma została usunięta z KRS 2 lut 2023 r.

Nazwa pełna

3S SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. LIGOCKA 103 BUD. 8, 40-568 KATOWICE

NIP

9691297176
Copy

REGON

277704261
Copy

KRS

0000095232
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2017-08-18

Adres rejestrowy

UL. LIGOCKA 103 BUD. 8, 40-568 KATOWICE

Data rejestracji w KRS

2002-02-27

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-02-27

Sygnatura akt

KA.VIII NS-REJ.KRS/34461/22/44

Strona WWW

http://www.3s.pl

Kody Pkd

61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji

26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

69.10.Z - Działalność prawnicza

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

45.21.C

45.21.D

64.20.A

64.20.B

64.20.C

64.20.D

64.20.E

64.20.F

64.20.G

71.33.Z

71.34.Z

74.12.Z

93.05.Z


Niezarejestrowany

Władze firmy

ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
57,5
68,3
73,4
7,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
64,5
70,2
71,9
2,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
40,1
41,8
53,3
27,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
104,6
112
125,2
11,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
5,6
5,1
7,8
53,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
47,9
14,4
14,4
-0,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
12,2
16,6
16,5
-0,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
39,1
11,5
11,5
-0,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
14,5
14,5
19,6
35,7
%
%
%
p.p.
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
67,9
16,8
15,6
-1,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
38,3
37,4
42,6
5,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
83,3
21
19,6
-1,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
117
37
36
-1
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,7
1,7
2
0,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży