Fabryka Tektury "Nowa Ziemia" Sp. z o.o.
Nowa Ziemia 3, 59-540 Świerzawa
NIP6941491430
TEL+48768580787
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Surowce i półprodukty Tektura i produkty celulozowe Profil firmy Fabryka Tektury "Nowa Ziemia" Sp. z o.o.
Fabryka Tektury "Nowa Ziemia" Sp. z o.o.
NIP6941491430
KRS0000184669
Kapitał zakładowy360 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Nowa Ziemia 3, 59-540 Świerzawa

Numer telefonu

+48768580787

Strona internetowa

http://www.tekturalita.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Historia Fabryki Tektury "Nowa Ziemia" sięga 1896 roku. Od 1945 roku jesteśmy producentem tektur litych stosowanych w wielu gałęziach przemysłu, m.in. meblarstwie, tapicerstwie, przemyśle spożywczym i wielu innych. Cechą charakterystyczną naszych tektur jest brak kierunku włókna, co pozwala na lepsze wykorzystanie materiału. Od 2013 roku zakład należy do grupy Foxnord. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktu z naszym biurem sprzedaży.

Rodzaj działalności

producent

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

FABRYKA TEKTURY "NOWA ZIEMIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

NOWA ZIEMIA 3, 59-540 NOWA ZIEMIA

NIP

6941491430
Copy

REGON

390608179
Copy

KRS

0000184669
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-03

Adres rejestrowy

NOWA ZIEMIA 3, 59-540 NOWA ZIEMIA

Data rejestracji w KRS

2003-12-22

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2003-12-22

Sygnatura akt

RDF/568790/23/799

Strona WWW

http://www.tekturalita.pl

Kody Pkd

17.12.Z - Produkcja papieru i tektury

17.11.Z - Produkcja masy włóknistej

17.2 - Produkcja wyrobów z papieru i tektury

17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

46.90 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana


Czynny
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁDADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM ŻE ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ I PODEJMOWANIE INNYCH DECYZJI FINANSOWYCH POWYŻEJ KWOTY 500.000,00 ZŁ WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD SPÓŁKI
Tomasz Mirosław Strzała
Prezes Zarządu, 49 lat
UDZIAŁOWCY
Dariusz Jerzy Gubała

45,83% 165 udziałów o łącznej wysokości 165.000,00,zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Tomasz Strzała

54,17% 195 udziałów o łącznej wysokości 195.000,00,zł (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,2
0
0
-33,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,7
1,8
1,8
-0,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-0,5
-0,7
-0,8
-16,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,1
1,1
0,9
-11,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0
0,1
1 684 154,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,2
-0,2
-0,1
34,2
EBITDA Opis wskaźnika
-0,2
-0,2
-0,1
34
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,9
0,8
0,7
-15,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,2
-0,2
-0,1
34
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,2
-0,2
-0,1
34,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
34,4
25,3
14,3
-11
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-106,9
-609,5
-605,9
3,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-46,7
-66,8
-88,5
-21,7
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-106,3
-604,4
-602,2
2,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-106,9
-609,5
-605,9
3,6
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
3560
21 929
32 959
11 030
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xml
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży