Credit Risk Brokers  P.S.A.
Jana Henryka Dąbrowskiego 301, 60-406 Poznań
NIP7792409078
TEL48616412424
Oceń firmę:
Credit Risk Brokers  P.S.A.
NIP7792409078
KRS0000437887
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Jana Henryka Dąbrowskiego 301, 60-406 Poznań

Numer telefonu

48616412424

Strona internetowa

http://www.creditriskbrokers.pl

Media społecznościowe

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Credit Risk Brokers jest jedną z pierwszych, prywatnych i niezależnych firm brokerskich w Polsce specjalizującą się w ubezpieczeniu należności i doradcą w zarządzaniu procesami związanymi z ryzykiem handlowym. Właściciele firmy brali udział w tworzeniu rynku ubezpieczeń należności w Polsce, pracując przez kilkanaście lat po stronie ubezpieczycieli należności.

Dzięki ponad 19 letniemu doświadczeniu w zakresie ubezpieczenia należności i zarządzania ryzykiem handlowym skutecznie pomagamy naszym Klientom wybrać produkt ubezpieczeniowy dopasowany do ich indywidualnych potrzeb w najlepszej cenie rynkowej.


W imieniu naszych Klientów po rozpoznaniu specyfiki prowadzonej działalności:

  • negocjujemy indywidualne warunki ubezpieczenia z Ubezpieczycielami oferującymi ten typ produktu,


  • przeprowadzamy szkolenia z zakresu wdrażanych rozwiązań ubezpieczeniowych, tak aby Klient mógł w pełni wykorzystać dany produkt,


  • pomagamy w wyborze dodatkowych narzędzi do zarządzania ryzykiem handlowym,


  • doradzamy w zakresie prowadzonej polityki kredytowej w celu poprawy spływu należności.


Zapraszamy do współpracy z nami.

Oferta

Ubezpieczenie należności / ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Ubezpieczenie należności faktoringowych

Rodzaj działalności

pośrednik, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

CREDIT RISK BROKERS PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 301, 60-406 POZNAŃ

NIP

7792409078
Copy

REGON

302258578
Copy

KRS

0000981745
Copy

Forma prawna

inna

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-30

Adres rejestrowy

UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 301, 60-406 POZNAŃ

Data rejestracji w KRS

2022-08-01

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2022-08-01

Sygnatura akt

RDF/500570/23/182

Strona WWW

http://www.creditriskbrokers.pl

Kody Pkd

66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
0,1
0,4
0,5
6,4
EBITDA Opis wskaźnika
0,2
0,4
0,5
8,8
Zobowiązania krótkoterminowe Opis wskaźnika
0,2
0,1
0,2
70,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,5
0,9
0,9
-2,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
0,4
0,5
8
Aktywa Opis wskaźnika
1
1,2
1,1
-10,4
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
0,1
0,4
0,4
4,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,9
1,1
0,9
-13
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
2
2,1
2,4
14
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,6
0,3
0,2
-32,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1
1,1
1
-11,5
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
170
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
22,2
47,3
50,8
3,5
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
45,2
73,6
80
6,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
6,2
21,3
19,8
-1,5
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
5,1
20,1
18,4
-1,7
Marża EBITDA Opis wskaźnika
8,5
21,2
20,3
-0,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
31
22
33
11
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1.7685688734054565
3.46736741065979
4.51986026763916
1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-5.108182907104492
-2.426225423812866
-1.9417088031768799
0,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży