Clouds On Mars sp. z o.o.
Ul. Grażyny 15 /106, 02-548 Warszawa
NIP5213773786
TEL+48601380504
Oceń firmę:
Clouds On Mars sp. z o.o.
NIP5213773786
KRS0000670382
Kapitał zakładowy120 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Grażyny 15 /106, 02-548 Warszawa

Numer telefonu

+48601380504

Strona internetowa

http://cloudsonmars.com/

O Firmie

www.cloudsonmars.com

Who we are

At Clouds On Mars we have many years of experience in Business Intelligence in Microsoft Technologies. Clouds on Mars delivers services to companies from United States and Europe.

We enable fact based, accurate and fast decision making by delivering the right insights to the right people at the right time. As an experienced and responsive business partner we resolve problems using data science, Power BI, Flow and Power Apps.

We believe that business intelligence and machine learning is the new industrial revolution. Combining modern IT solutions and business experience gives us new opportunities for solving business issues and changing how companies operate and grow. At Clouds on Mars, we are passionate about both of these worlds and we want to transform businesses with IT.

We have done it for Fortune 500 CPG leaders and global finance firms. We work with technological leaders in advanced analytics. Geographically, our clients are located across the world in US, Canada, European Union and Asia, in both off and on-site setups. Our solutions are used by Sales, Finance and Marketing divisions within Client organizations.

What makes us different

Our company differs from our competitors by combining both CPG and IT skills. We provide solutions designed with CPG and finance market leaders, tailored and priced for medium market firms. We create cloud based solutions, extremely simple to use and with great look and feel. Personally our team is easy to deal with, flexible and responsive.

Why Clouds On Mars

We can solve your problems. We know how complex the managing business can be when you are dealing with huge amounts of data which needs to be collected, transformed and analyzed. Decision making can be difficult when it is not properly supported. We can help in this process to achieve tangible business results. No matter if we are talking about profits increase, cost reduction or increasing the effectiveness of marketing actions. We have done all of that with our clients and achieved extraordinary results. We can help in releasing new products, benchmarking against competition, monitoring results and finding new improvement areas. We have done that for other market leaders and we can do it for you.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

CLOUDS ON MARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. BUKOWIŃSKA 22 / 13B, 02-703 WARSZAWA

NIP

5213773786
Copy

REGON

366883728
Copy

KRS

0000670382
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2017-04-07

Adres rejestrowy

UL. BUKOWIŃSKA 22 / 13B, 02-703 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2017-03-27

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2017-03-27

Sygnatura akt

RDF/428033/22/473

Strona WWW

http://cloudsonmars.com/

Kody Pkd

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Marcin Stryjczak
Członek Zarządu, 41 lat
UDZIAŁOWCY
Zdzisław Bronisław Kaczor

30% 360 udziałów o łącznej wartości 36.000,00 zł

Agnieszka Dorota Kierner

30% 360 udziałów o łącznej wartości 36.000,00 zł

Wojciech Piotr Bąk

10,83% 130 udziałów o łącznej wartości 13.000,00 zł

Dominik Michał Kaczmarek

29,17% 350 udziałów o łącznej wartości 35.000 złotych

PROKURA
Bartosz Andrzej Waligóra
łączna niewłaściwa z członkiem zarządu, 42 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,1
3,2
8,2
160
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,1
0,4
0,7
67,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,7
0,9
1,4
63,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,8
1,3
2,1
65,1
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-100
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,6
0,3
0,6
72,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,5
0,1
0,6
318,7
EBITDA Opis wskaźnika
-0,5
0,1
0,7
406,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,7
1,2
2,1
70,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,5
0,1
0,5
267,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,5
0,1
0,7
413,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-70,5
17,4
38,9
21,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-671,9
4,7
6,6
1,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
90,4
66,3
65,7
-0,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-686,1
4,2
8,2
4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-671,9
4,7
7,5
2,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
371
50
32
-18
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
9,9
2,8
2,9
0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
1,2
-1,7
-0,9
0,8
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży