ELITE CONSULTING CO Sp. z o.o.
Widzewska 71 lok. 6, 92-308 Łódź
NIP7282754250
TEL+48422073501
Oceń firmę:
ELITE CONSULTING CO Sp. z o.o.
NIP7282754250
KRS0000359625
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Widzewska 71 lok. 6, 92-308 Łódź

Numer telefonu

+48422073501

Strona internetowa

http://www.eliteconsulting.pl

Oddziały

Biuro Rachunkowe - Obsługa Klientów

Widzewska 71 lok. 6, 92-308 ŁÓDŹ
+48422073501

O Firmie

-Specjalizujemy się w prowadzeniu KADR i PŁAC w zakładach pracy chronionej do 200 pracowników.

- Prowadzimy Szkolenia pracownicze BHP

- Obsługujemy dofinansowania i wpłaty PFRON

Prowadzenia dokumentacji na potrzeby sprawozdawczości podatkowej:

- Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów

- Rachunkowej Księgi Handlowej

- Rejestrów VAT

- Ewidencji Środków Trwałych

- Ewidencji i rozliczeń płac pracowniczych

- Deklaracji podatkowych VAT , PIT , CIT

- Deklaracji INTRASTAT

- Środków Trwałych

- Rozliczania Produkcji

- Dokumentacji ZUS

- Dokumentacji PFRON

- Deklaracji z wykorzystania Środowiska

- Ryczałt Ewidencjonowany

Prowadzenia dokumentacji na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem i pozyskiwania środków finansowych z banków:

- Przeprowadzamy Audyt Zarządczy Przedsiębiorstwa

- Tworzymy Analizy Finansowe

- Biznes Plan

- Wspieramy przy rozliczaniu Projektów unijnych

- Tworzymy i Wdrażamy Politykę Rachunkowości

- Pomagamy uruchomić Firmę

- Prowadzimy Wirtualne Biuro

- Wyposażamy w Niezbędny Sprzęt Biurowy i Oprogramowanie

Udzielamy Pomocy w otwarciu i organizacji Firmy :

  • organizowanie księgowości i obiegu dokumentów
  • stworzenie dokumentacji polityki rachunkowości
  • opracowanie zakładowego planu kont
  • opracowanie instrukcji tworzenia i kontroli dokumentów
  • w tworzeniu regulaminów wewnętrznych
  • w tworzeniu regulaminów pracowniczych , zakresów obowiązków
  • organizowanie szkoleń BHP
  • organizowanie podstawowych badań pracowniczych
  • zakupu i wdrożenia oprogramowania: Sprzedaż - Magazyn - Produkcja , typu ERP - CRM
  • zakupu i uruchomienia niezbednego w działąlności sprzętu komputerowego i urządzeń fiskalnych

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

MADE 4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WIDZEWSKA 71 / 6, 92-308 ŁÓDŹ

NIP

7282754250
Copy

REGON

100923291
Copy

KRS

0000359625
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-01-21

Adres rejestrowy

UL. WIDZEWSKA 71 / 6, 92-308 ŁÓDŹ

Data rejestracji w KRS

2010-07-15

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2010-07-15

Sygnatura akt

RDF/517177/23/457

Strona WWW

http://www.eliteconsulting.pl

Kody Pkd

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZARZĄD
Agnieszka Edyta Bednarek
Prezes Zarządu, 50 lat
UDZIAŁOWCY
Agnieszka Edyta Bednarek

50% 50 udziałów, łączna wartość 2500,00 zł.

Robert Bernard Bednarek

50% 50 udziałów, łączna wartość 2500,00 zł.

PROKURA
Robert Bernard Bednarek
prokura samoistna, 57 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
tys zł
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
77,8
124,4
203,3
63,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
67,7
72,2
214,8
197,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-6
-33,5
67,6
301,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
110,8
116
126,1
8,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-33
8,4
77,3
816,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
77,8
105,3
203,3
93,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-6
-33,5
67,6
301,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-397,5
87,5
485
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-8,8
-46,4
31,5
77,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-8,8
-46,4
31,5
77,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-42,5
6,8
38
31,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży