Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała
NIP5470168863
TEL+48334700330
Oceń firmę:
Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
NIP5470168863
KRS0000025731
Kapitał zakładowy3 652 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała

Numer telefonu

+48334700330

Strona internetowa

http://www.bpbpsa.com.pl

O Firmie

Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., nazwa skrócona BPBP S.A., jest znaczącą firmą budowlaną Południowej Polski i największą w tej branży na Podbeskidziu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że przedsiębiorstwo ma już swoją 65-cio letnią oraz, iż działa z równym powodzeniem zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Oprócz ugruntowanej pozycji na terenie kraju, firma posiada ją także za granicą, gdyż z powodzeniem od prawie ćwierćwiecza prowadzi działalność eksportową w obszarze Republiki Czeskiej, dysponując . Znaczącym rynkiem działalności eksportowej BPBP S.A. w niedalekiej przeszłości były ponadto Republika Federalna Niemiec, a nawet odległa Libia. Dokonania Bielskiego Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. w kraju i za granicą dowodzą, że posiada ono wszechstronne możliwości wykonawcze, bogate doświadczenia zdobyte przy realizacji wielu zadań i w ocenie Klientów stanowi wiarygodnego partnera procesów inwestycyjnych. Na sukces biznesowy BPBP S.A. składają się zarówno wypracowane latami standardy pracy jak i postępowanie w oparciu o zintegrowany system norm jakości ISO (link do Certyfikatu ISO). Proces ten regularnie podlega kontroli Jednostki Certyfikującej TÜV Rheinland Polska. Przedmiotem zasadniczej działalności BPBP S.A. jest kompleksowa realizacja zadań inwestycyjnych w Generalnym Wykonawstwie oraz prowadzenie działalności usługowej w zakresie produkcji i sprzedaży:

  • betonów,
  • konstrukcji stalowych i zbrojeń,
  • usług transportowych i sprzętowych,
  • handlu paliwami,
  • świadczenia usług złomowania oraz badań diagnostycznych pojazdów.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

BIELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. GEN. MIECZYSŁAWA BORUTY-SPIECHOWICZA 27, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

NIP

5470168863
Copy

REGON

070458629
Copy

KRS

0000025731
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2017-03-15

Adres rejestrowy

UL. GEN. MIECZYSŁAWA BORUTY-SPIECHOWICZA 27, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

Data rejestracji w KRS

2001-09-05

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-09-05

Sygnatura akt

BB.VIII NS-REJ.KRS/8843/22/871

Strona WWW

http://www.bpbpsa.com.pl

Kody Pkd

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

25.1 - Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

49.41.Z - Transport drogowy towarów

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Ewelina Walkowicz
Prezes Zarządu, 49 lat
Krzysztof Kowalski
Członek Zarządu, 74 lata
PROKURA
Mirosław Spisak
prokura łączna z członkiem zarządu, 46 lat
RADA NADZORCZA
Krystian Miklis
57 lat
Mariusz Minas
58 lat
Maksymilian Miklis
24 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
351,7
384,7
448,5
16,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
161
138,9
317,6
128,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
78
99,6
125,6
26,1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
239
238,5
443,2
85,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
2,5
3
3,7
23,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
97,9
70,2
213,1
203,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
13,4
22,5
24,4
8,5
EBITDA Opis wskaźnika
17,5
27,2
29,5
8,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
193,3
185,8
392,3
111,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
10,6
18,1
21
16,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
15,1
24,2
25,8
6,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
13,6
18,2
16,7
-1,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
3
4,7
4,7
0
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
32,6
41,8
28,3
-13,5
Marża EBITDA Opis wskaźnika
5
7,1
6,6
-0,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
3,8
5,9
5,4
-0,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
150
115
240
125
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,3
1,5
1,3
-0,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-4,3
-1,4
-5,5
-4,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży