AsterEko
Radockiego 240/4, 40-645 Katowice
NIP9542669342
TEL+48694493364
Oceń firmę:
AsterEko
NIP9542669342
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Radockiego 240/4, 40-645 Katowice

Numer telefonu

+48694493364

O Firmie

Firma AsterEko oferuje profesjonalne doradztwo i kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska.

Zajmujemy się zarówno pojedynczymi zleceniami jak również prowadzeniem w imieniu Przedsiębiorstw całokształtu zagadnień z ochrony środowiska.

Do pierwszej części można zaliczyć opracowania wymagane w procedurze oddziaływania na środowisko (etap przed inwestycyjny) w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • Raporty o oddziaływaniu na środowisko
 • Karty informacyjne przedsięwzięć
 • Wstępna analiza lokalizacji przewidywanych pod przyszłe inwestycje

Opracowania wymagane na etapie funkcjonowania Przedsiębiorstw:

 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Pozwolenia wodno-prawne
 • Zezwolenia na zbieranie odpadów,
 • Zezwolenia na przetwarzanie odpadów
 • Sprawozdania roczne z naliczania opłat za korzystanie ze środowiska
 • Ewidencje odpadów
 • Sporządzanie zestawień o zebranych, wytworzonych, przetworzonych odpadach,
 • Naliczanie opłaty produktowej i sprawozdań OŚ-OP1

Druga formą współpracy jest kompleksowa obsługa Przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska, związaną z profesjonalną obsługa formalno – prawną oraz reprezentowaniem Zakładu na zewnątrz w kontaktach z Urzędami.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ASTEREKO MACIEJ CZECHOWSKI

Copy

Adres do doręczeń

ul. Marcina Radockiego 240/4, 40-645 Katowice

NIP

9542669342
Copy

REGON

243523824
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2014-07-01

Adres rejestrowy

ul. Marcina Radockiego 240/4, 40-645 Katowice

Adres dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności

Kolejowa 57/1, 40-602 Katowice

Przedsiębiorca

MACIEJ CZECHOWSKI

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2014-04-08

Status

Aktywny

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

18.11.Z - Drukowanie gazet

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi

18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji

39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

49.32.Z - Działalność taksówek osobowych

49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie

61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z - Działalność fotograficzna

74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży