TOKATO SP Z O O
Ul.Tuchowska 25, 33-100 Tarnów
NIP8722108886
Oceń firmę:
TOKATO SP Z O O
NIP8722108886
Kapitał zakładowy165 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Tuchowska 25, 33-100 Tarnów

Oferta

Farby francuskiej Firmy ZOLPAN S.a

Trawertyn, Beton Architektoniczny, piaski sahary, deski elewacyjne elastyczne

Rodzaj działalności

hurtownik, dystrybutor

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

TOKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. TUCHOWSKA 25, 33-100 TARNÓW

NIP

8722108886
Copy

REGON

691564440
Copy

KRS

0000046471
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-01-21

Adres rejestrowy

UL. TUCHOWSKA 25, 33-100 TARNÓW

Data rejestracji w KRS

2001-09-24

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-09-24

Sygnatura akt

KR.XII NS-REJ.KRS/17298/23/814

Kody Pkd

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

17.24.Z - Produkcja tapet

20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE.

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
3,4
3,6
3,2
-11,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,2
0,5
0,5
4,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
2,8
1,7
1,2
-29,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
3
2,2
1,7
-21,5
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,2
0,6
0,3
-59,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0,1
944,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,1
-0
-0,1
-757,1
EBITDA Opis wskaźnika
0,1
0
-0
-686,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
2,9
2,1
1,6
-24,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
-0
-0,1
-1971,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
-0
-0,1
-759
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
2,8
-0,6
-7,2
-6,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
2,3
-0,3
-2,7
-2,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
94,3
76,5
68,6
-7,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
2,8
0,1
-0,4
-0,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
2,6
-0,3
-2,7
-2,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
18
53
62
9
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
17,3
3,5
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-4,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży