DETAL PARTNER SP Z O O
Ul.Korczaka 1a, 75-713 Koszalin
NIP5832921227
Oceń firmę:
DETAL PARTNER SP Z O O
NIP5832921227
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Korczaka 1a, 75-713 Koszalin

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Pozostałe kategorie

Dane Rejestrowe

Firma została usunięta z KRS 11 lis 2022 r.

Nazwa pełna

"DETAL PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. FABRYCZNA 17A / 1, 65-410 ZIELONA GÓRA

NIP

5832921227
Copy

REGON

220152828
Copy

KRS

0000247551
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-03-25

Adres rejestrowy

UL. FABRYCZNA 17A / 1, 65-410 ZIELONA GÓRA

Data rejestracji w KRS

2005-12-20

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2005-12-20

Sygnatura akt

ZG.VIII NS-REJ.KRS/10515/22/846

Kody Pkd

46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych

45.1 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.3 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46.35.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

46.36.Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

46.37.Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

50.40.Z - Transport wodny śródlądowy towarów

51.21.Z - Transport lotniczy towarów

51.22.Z - Transport kosmiczny

52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

64.20.Z - Działalność holdingów finansowych

66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

70.20.Z - Doradztwo związane z zarządzaniem

77.1 - Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

92.00.Z - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

50.30.A

50.30.B

51.24.Z

51.25.Z

51.3

51.4

51.53

51.54.Z

51.55.Z

51.84.Z

51.85.Z

51.86.Z

51.90.Z

52.11.Z

52.12.Z

52.33.Z

52.4

52.50.Z

65.21.Z

65.23.Z

70.12.Z

74.40.Z

74.50.A

74.87.B

92.71.Z


Niezarejestrowany

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
33,3
26,8
21,5
-19,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
8,7
7,5
2,5
-66,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
2,1
1,6
1,7
5,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
10,8
9,1
4,2
-53,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,3
0,2
0,1
-24,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,5
0,3
0,3
-8,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,5
-0,5
0,1
117,8
EBITDA Opis wskaźnika
-0,2
-0,3
0,2
162,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
6
4,4
3,9
-11,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,5
-0,5
0,1
117,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,5
-0,5
0,1
117,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-23,8
-30,9
5,2
36,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-1,5
-1,9
0,4
2,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
19,8
18
41
23
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-0,7
-1,3
1
2,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-1,5
-1,9
0,4
2,3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
95
99
42
-57
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,7
0,6
1,6
1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-15,2
-9,7
-1,3
8,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz doc
Pokaż więcej (4)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży