WILKSOFT
CZARNA WIEŚ UL.SŁONECZNA 85, 42-133 WĘGLOWICE
NIP5751001132
Oceń firmę:
WILKSOFT
NIP5751001132
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

CZARNA WIEŚ UL.SŁONECZNA 85, 42-133 WĘGLOWICE

Strona internetowa

http://www.wilksoft.pl

Oddziały

WILKSOFT Sp. z o.o. Katowice

Wrocławska 54, 40-217 Katowice
+48607032504

O Firmie


KAMELEON.ERP


      Inteligentny system ERP jest dziś fundamentem technologii firmy, umożliwia kompleksową integrację procesów biznesowych nowej generacji w różnych obszarach, ułatwiając im transformację w inteligentne przedsiębiorstwo. Dzięki operowaniu na jednej bazie danych zyskujemy dostęp do danych w czasie rzeczywistym i ich analizę przez zaawansowany system sztucznej inteligencji. Dowiedz się, jak inteligentne rozwiązania ERP zapewniają klientom dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, analiz i danych dotyczących wyników biznesowych i pomagają im szybko dostosowywać się do zmiennych warunków rynkowych oraz nowych modeli biznesowych. Wszystkie dokumenty mogą być przechowywane i udostępnione w postaci cyfrowej, wszystko to i wiele innych korzyści dostajesz wybierając nasz system ERP.


KAMELEON.B2B/B2C  


    Dedykowany system e-commerce realizujący scenariusze sprzedaży zgodnie z modelem B2B/B2C jest zintegrowany z ERP, co pozwala na centralne zarządzanie danymi prezentowanymi w sieci www z poziomu ERP. Dzięki wysokiej integracji platformy ERP z B2B, wszystkie krytyczne do realizacji sprzedaży, dane mamy podane w czasie rzeczywistym. Oparcie logiki biznesowej rozwiązania B2B/B2C na procedurach składowanych w bazie danych, rozwiązanie jest bardzo wydajne i łatwo skalowalne. Oczywiście jest to rozwiązanie obsługujące dowolną wersję językową i pozwalające na prowadzenie transakcji w wielu walutach. Całość rozwiązania jest hostowana na naszych serwerach www (warunek konieczny korzystania z tego rozwiązania). Można się zapoznać z funkcjonalnościami i możliwościami tego rozwiązania na naszym kanale https://www.youtube.com


KAMELEON.CRM/B2E  

  Nasze autorskie rozwiązanie klasy CRM (Customer Relationship Management) B2E (Business to Employee) łączy w sobie cechy klasycznego rozwiązania połączonego z globalnymi kalendarzami pracowników i zaawansowaną możliwością synchronizacji tych danych w MS Exchange. Dzięki takiemu podejściu osoby decyzyjne organizacji i pracownicy, mogą bez problemu operować w czacie rzeczywistym na tych samych danych. Cały proces przepływu informacji, stawiania określonych celów w przedsiębiorstwie jest utrwalony w sposób elektroniczny i możliwy do odtworzenia, kontroli na dowolną chwile. Firma wykorzystuje media elektroniczne do usprawniania relacji wewnętrznych, łącznie z obiegiem dokumentów, możliwością pracy zdalnej. CRM/B2E ma swoją bazę danych, dzięki czemu dane zawarte w wydzielonej bazie nie wpływają na wydajność ERP, a jednocześnie są dostępne w czasie rzeczywistym w obydwóch rozwiązaniach.


KAMELEON.BI     


     W naszym pakiecie programów, oczywiście jest dostępny również program spełniający założenia BI (Business Intelligence). Proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. W rozumieniu czysto biznesowym BI, można także definiować jako kombinację architektury systemu, aplikacji oraz baz danych, które razem umożliwiają prowadzone w czasie rzeczywistym analizy i przekształcenia, dostarczające potrzebną informację i wiedzę biznesowi. Standardowo BI jest suportem do generowania praktycznie wszystkich dokumentów generowanych przez ERP, czyli dodatkowo nasi użytkownicy otrzymują przydatne narzędzie do modyfikowania szablonów wydruków..


KAMELEON.BCK   


   W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo danych jest najważniejszym z elementów infrastruktury IT każdej organizacji. Dane jakimi firma dysponuje mogą się okazać jej największą wartością, a czas ich odzyskania jednym z najbardziej krytycznych elementów konkurencyjności. Nasza firma, wychodząc naprzeciw tym wymaganiom stworzyła program, który pozwala wykonywać kopie każdej bazy danych pakietu. Dzięki temu programowi możemy utworzyć dowolny scenariusz wykonywania kopii i dodać go jako usługę systemową do harmonogramu zadań systemu operacyjnego, co gwarantuje dużą pewność wykonania zleconych poleceń. Oczywiście program pozwala na tworzenie i odzyskiwanie danych całego pakietu naszej oferty. Poza tym jest wyposażony w dodatkowe funkcjonalności pozwalające na sprawdzanie, naprawianie baz danych opartych serwerze Firebird SQL. Dodatkowym atutem jest to, że można wykorzystać usługę powiadamiania sms.


KAMELEON.SYN      


    Model ERP-2-B2B, wymaga synchronizacji danych dokumentów skierowanych do kontrahenta na jego koncie B2B/B2C. Ponieważ dane te są przechowywane w bazie ERP w postaci cyfrowej (jako pola o binarnym formacie tzw. Blob -binary large object), to należało stworzyć rozwiązanie zapewniające pełną synchronizację baz danych ERP i B2B/B2C, tak powstał SYN. Poza modelem ERP-2-B2B : dane synchronizowane z ERP do B2B, zostały jeszcze utworzone modele B2B-2-B2B : dane synchronizowane pomiędzy bazami B2B i model B2B-2-ERP, gdzie dane mogą być synchronizowane z bazy B2B do ERP. Jak z powyższego wynika, nasz program realizuje praktycznie wszystkie możliwe scenariusze wymiany danych pomiędzy rozwiązaniem ERP i B2B/B2C, oczywiście jest to usługa systemowa, po której implementacji rola użytkownika jest sprowadzona do kontroli plików logów synchronizacji danych.


KAMELEON.WMS   


   KAMELEON.WMS (Warehouse Management System) czyli Magazyn Wysokiego Składowania to zaawansowany program, który z powodzeniem może być stosowany przez firmy, dla których zarządzanie magazynem jest częścią podstawowej działalności. Aplikacja pozwala na graficzne przedstawienie magazynu i przypisanie towaru do określonej lokalizacji, konfigurowalny model obsługi zleceń magazynowych, rejestracja obrotu paletami, wydruki na drukarkach termicznych do etykiet. Poza tym dzięki WMS, możemy optymalizować pracy magazynierów, na bieżąco kontrolować stan posiadanych zasobów na lokalizacjach paletowych, minimalizować prawdopodobieństwa popełnienia błędu przez magazyniera. Wdrożenie usługi WMS, niesie wiele korzyści z zarządzaniu logiką magazynu, ale należy podkreślić, że jednocześnie wymaga od firmy dużej dyscypliny w składowaniu i dokumentowaniu ruchów magazynowych. Oczywiście KAMELEON.WMS "pilnuje" w tym zakresie użytkownika i każda pozycja dokumentu przychodu/rozchodu musi być przypisana do rzędu/regału/półki/palety/jednostki.  Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

Roman Wilk WILKSOFT

Copy

Adres do doręczeń

Słoneczna 85, 42-133 Czarna Wieś

NIP

5751001132
Copy

REGON

151482826
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2013-12-17

Adres rejestrowy

Słoneczna 85, 42-133 Czarna Wieś

Adres dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności

ul. Jana Kiepury 24a, 42-200 Częstochowa

Przedsiębiorca

Roman Wilk

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie dotyczy

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

1999-04-15

Status

Aktywny

Kody Pkd

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

58.11.Z - Wydawanie książek

58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

58.13.Z - Wydawanie gazet

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych

60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży