ACTIV SP Z O O
Ul.Bałtycka 4, 83-032 Pszczółki
NIP9570839508
Oceń firmę:
ACTIV SP Z O O
NIP9570839508
KRS0000143622
Kapitał zakładowy310 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Bałtycka 4, 83-032 Pszczółki

Strona internetowa

http://activship.com

O Firmie

Zajmujemy się budową i przebudową statków, wyposażeniem statków: produkcją mebli na statki oraz remontem jachtów.

Prace wchodzące w podstawowy zakres oferty naszej firmy mogą być wykonywane na pokładzie dowolnego rodzaju statku morskiego (statki wycieczkowe, promy pasażerskie, barki, holowniki, statki offshore, statki rybackie) oraz na jachtach motorowych i żaglowych. Obejmują one m. in. budowę maszyn, statków oraz jachtów.

Oferujemy szeroki zakres prac remontowych, modernizacji lub przebudowy, które mogą być wykonywane na konstrukcji offshore jak: platformy, statki wiertnicze, pływające punkty produkcji, przechowywania i załadunku (FPSO).

Budujemy jachty zgodnie z życzeniami klientów, a ponadto prowadzimy kompleksowe remonty i przebudowy statków i jachtów. Produkujemy również meble okrętowe oraz meble na statki.

Główna siedziba naszej spółki znajduje się w miejscowości Pszczółki, położonej około 25 kilometrów od centrum Gdańska. Obecnie zatrudniamy blisko 200 osób, pracujących w dwóch lokalizacjach: w głównym zakładzie w Pszczółkach i w oddziale produkcyjnym na terenach stoczniowych w Gdańsku.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. BAŁTYCKA 4, 83-032 PSZCZÓŁKI

NIP

9570839508
Copy

REGON

192031572
Copy

KRS

0000143622
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-08-25

Adres rejestrowy

UL. BAŁTYCKA 4, 83-032 PSZCZÓŁKI

Data rejestracji w KRS

2003-01-09

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2003-01-09

Sygnatura akt

GD.VII NS-REJ.KRS/38/23/182

Strona WWW

http://activship.com

Kody Pkd

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

31 - Produkcja mebli

43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZARZĄD
Anna Iżycka Herman
Prezes Zarządu, 62 lata
UDZIAŁOWCY
Enoch Witucki

5890 udziałów o łącznej wartości 294.500,00 zł.

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
17,6
21,7
23,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
9,4
11,3
20
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
5
5,1
1,1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
14,4
16,4
13,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,8
1,5
87
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,5
0,4
-11
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
10
11,9
18,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,5
0,1
-89,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,7
0,7
-2
%
%
p.p.
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
2,9
0,2
-2,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
34,9
31,1
-3,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
2,8
2
-0,8
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
119
159
40
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży