KUJAWSKA GRUPA PRODUCENTÓW WARZYWA GROBLEWSKICH
BALCZEWO 1, 88-110 Balczewo
NIP9521056580
TEL+48525627350
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Przemysł spożywczy Owocowo - warzywny Owoce i warzywa Profil firmy KUJAWSKA GRUPA PRODUCENTÓW WARZYWA GROBLEWSKICH
KUJAWSKA GRUPA PRODUCENTÓW WARZYWA GROBLEWSKICH
NIP9521056580
KRS0000121681
Kapitał zakładowy4 550 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

BALCZEWO 1, 88-110 Balczewo

Numer telefonu

+48525627350

Strona internetowa

http://www.vegro.pl/

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Kujawska Grupa Producentów Warzywa Groblewskich Sp. z o.o. jest grupą producentów gospodarującą na 800 ha gruntów rolnych, z czego produkcja warzyw prowadzona jest na 400 ha.

Członkowie grupy uprawiają warzywa na ziemi kujawskiej od wielu lat. Ceniona jest jej urodzajność oraz panuje tu wyższa kultura rolna niż w innych regionach. Region kujawski już przed 20 laty wyróżniał się w kraju większą ilością gospodarstw indywidualnych, zarówno co do powierzchni gospodarstw jak i wielkości ich produkcji.

Rodzaj działalności

producent, pośrednik, hurtownik, dystrybutor

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

KUJAWSKA GRUPA PRODUCENTÓW WARZYWA GROBLEWSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

BALCZEWO, 88-110 BALCZEWO

NIP

9521056580
Copy

REGON

010420444
Copy

KRS

0000121681
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-12-24

Adres rejestrowy

BALCZEWO, 88-110 BALCZEWO

Data rejestracji w KRS

2002-07-04

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-07-04

Sygnatura akt

BY.XIII NS-REJ.KRS/9424/23/300

Strona WWW

http://www.vegro.pl/

Kody Pkd

46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

01.13.Z - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach

01.64.Z - Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE PROKURENT - SAMODZIELNIE
ZARZĄD
Michał Wojciech Groblewski
Prezes Zarządu, 62 lata
UDZIAŁOWCY
Maria Groblewska

20% 1820 (tysiąc osiemset dwadzieścia)o łącznej wartości 910000 (dziewięćset dziesięć tysięcy) złotych

Paweł Leonard Groblewski

20% 1820 (tysiąc osiemset dwadzieścia)o łącznej wartości 910000 (dziewięćset dziesięć tysięcy) złotych

Michał Wojciech Groblewski

40% 3640 udziałów o łącznej wartości 1820000,00 zł

20% 1820 (tysiąc osiemset dwadzieścia)o łącznej wartości 910000 (dziewięćset dziesięć tysięcy) złotych

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
13,6
12,5
13,3
7,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
58
50,7
47,6
-6,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
3,1
3,4
3,8
10,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
61,2
54,2
51,4
-5,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
-8,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
6,7
5,1
3,2
-36
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,2
0,3
0,4
17,1
EBITDA Opis wskaźnika
7,5
-24,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
7,8
5,9
6,3
8,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,8
-72,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,2
0,3
0,4
17,1
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
6,9
8,8
9,4
0,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
1,6
2,4
2,7
0,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
5,1
6,4
7,4
1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
55,1
1,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1,6
2,4
2,7
0,3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
392
415
436
21
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,5
0,4
0,4
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży