ZDI24 Sp. z o.o.
Długa 19, 43-100 Tychy
NIP6462903076
TEL+48323079090
Oceń firmę:
ZDI24 Sp. z o.o.
NIP6462903076
KRS0000376747
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
5,0 na podstawie 1 opinii.

Adres

Długa 19, 43-100 Tychy

Numer telefonu

+48323079090

Strona internetowa

http://www.zdi24.pl

Media społecznościowe

Oddziały

ZDI24 Sp. z o.o. Dział Serwisu IT

Jaśkowicka 41A, 43-100 Tychy
+48323079090

O Firmie


ZDI24 Sp. z o.o. świadczy usługi szeroko pojętej obsługi informatycznej dla firm i instytucji.

Firma powstała w styczniu 2010r. na mocnym fundamencie i w oparciu

o ponad trzynastoletnią wiedzę i doświadczenie nabyte przez naszych Specjalistów przy współpracy z MEDIA-COM Sp. z o.o.

Głównym profilem naszej działalności jest tzw. OUTSOURCING usług IT.

Termin outsourcing jest angielskim skrótem od outside-resource-using, oznaczającym korzystanie z zasobów zewnętrznych.

ZDI24 to Zewnętrzny Dział Informatyki pracujący na sukces naszych Klientów przez 24 godziny na dobę!

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie z naszym Specjalistą który przygotuje ofertę idealnie dopasowaną do Państwa potrzeb!

Kontakt: kontakt[at]zdi24.pl lub telefon: 32-307-90-90

Oferta

Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Informacji ZDI24 Sp. z o.o.

 

Usługi w zakresie doradztwa informatycznego, zarządzanie systemami teleinformatycznymi i serwerami, sprzedaż sprzętu i oprogramowania, testy podatnościowe i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

ZDI24 – Zaufanie Dostępność Innowacyjność 24/7 dla Klienta


Przyjętą politykę Jakości i Bezpieczeństwa informacji realizujemy poprzez:


• ciągły dostęp do usług informatycznych 24h/7 dni w tygodniu,

• ciągłe doskonalenie procesów, oraz infrastruktury Teleinformatycznej,

• ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji,

• dostęp do najnowszych technologii oraz sprzętu,

• spełnienie wymagań Klientów, zainteresowanych Stron, Prawa, w tym Bezpieczeństwa Informacji,

• stosowanie rozwiązań zapewniających najwyższym poziom bezpieczeństwa danych ZDI24 Sp. z o.o., oraz Klienta,

• zapewnienie właściwego nadzoru nad przetwarzanymi danymi, ich integralnością, poufnością, oraz dostępnością,

• zapewnienie ciągłości działania ZDI24 Sp. z o.o. w oparciu o przyjętą metodykę identyfikacji, szacowania i akceptacji ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji oraz wdrażanie odpowiednich zabezpieczeń na każdym etapie działalności Spółki,

• najwyższą jakość oferowanych usług, sprzedaży sprzętu oraz oprogramowania.

Rodzaj działalności

producent, pośrednik, dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ZDI24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. DŁUGA 19, 43-100 TYCHY

NIP

6462903076
Copy

REGON

241825700
Copy

KRS

0000376747
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-03-06

Adres rejestrowy

UL. DŁUGA 19, 43-100 TYCHY

Data rejestracji w KRS

2011-01-31

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-01-31

Sygnatura akt

RDF/391886/22/448

Strona WWW

http://www.zdi24.pl

Kody Pkd

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU-DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB -DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZARZĄD
Michał Arkadiusz Kojdecki
Prezes Zarządu, 40 lat
Piotr Stefan Gońda
Wiceprezes Zarządu, 63 lata
Piotr Szymura
Wiceprezes Zarządu, 45 lat
UDZIAŁOWCY
Michał Arkadiusz Kojdecki

25% 125 udziałów o łącznej wysokości 12.500,00 zł

Piotr Stefan Gońda

25% 125 udziałów o łącznej wysokości 12.500,00 zł

50% 250 udziałów o łącznej wysokości 25.000,00 zł

RADA NADZORCZA
Katarzyna Teresa Kojdecka
39 lat
Damian Konrad Fidor
44 lata
Dariusz Jan Gońda
41 lat
Radosław Michał Kojdecki
44 lata

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2017 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki w 2017 roku:

 1.1. Firma dokonała częściowego zwrotu pożyczki za oddział firmy — ZDI24 Dział Serwisu IT — ul.

  Jaśkowicka 41A. Całkowita kwota zwrotu wyniosła 20.000zł. Do spłaty pozostało 20.000zł.

 1.2. Zarząd prosi o utrzymanie statusu pożyczki na zakup lokalu - podjęta zostanie decyzja o

  zwrocie lub o podniesieniu kapitału.

 1.3. Firma zatrudniła 2 osoby. Podsumowując stan zatrudnienia zwiększył się z poziomu 5 do 7

  osób.

 1.4. Spółka potrafi stabilnie działać bez wsparcia właścicieli.

2. Przewidywany rozwój Spółki:

2.1. Dalszy rozwój usług informatycznych dopasowanych do aktualnej sytuacji na rynku z

 naciskiem na promowanie specjalistycznych usług IT.

2.2. Modernizacja systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie Spółki —

 szczególnie w zakresie oferowanych usług.

2.3. Dalsze Nawiązywanie stałej współpracy z Kontrahentami szczególnie na śląsku na zasadzie

 podpisywania stałych umów serwisowych.

2.4. Bieżąca analiza i dostosowywanie oferowanych usług do aktualnego zapotrzebowania

 rynku.


3. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa:

3.1. Sytuacja finansowa w Spółce była stabilna i odzwierciedlała wcześniejsze założenia. Spółka

 terminowo regulowała zobowiązania wobec budżetu oraz kontrahentów.

3.2. Spółka nie posiada żadnych zaciągniętych kredytów.

3.3. Spółka częściowo spłaciła pożyczkę na zakup lokalu.

3.4. Przewiduje się dalszy wzrost sprzedaży usług informatycznych, szczególnie tych

 specjalistycznych dotyczących obsługi serwerów a także archiwizacji i bezpieczeństwa

 danych.

3.5. Prowadzone są rozmowy z Klientami na ww. usługi, które pozwolą na dalszy zrównoważony

 rozwój Spółki.


4. Posiadane oddziały:

Dział Serwisu IT Tychy ul. Jaśkowicka 41A


5. Instrumenty finansowe:

Firma ma założone konto w banku Millennium i VW Bank Direct z możliwością

natychmiastowego dostępu do linii kredytowej.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,5
0,6
0,6
6,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
1,5
1,8
1,2
-32,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,1
0,2
-0,1
-132,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,2
103,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,3
0,5
0,5
-11,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,4
0,5
0,5
10
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
0,2
-0,1
-135,7
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
32,5
33,4
-13,5
-46,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
7,3
9,4
-5
-14,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
8,8
10,4
-5
-15,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
71,8
84,3
70
-14,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

5/ 5.0
Na podstawie 1 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
ZDI24 Sp. z o.o. 2021-09-07 09:24:23

Firmy z tej samej branży