ADO-MED Sp. z o.o.
Ul.Bytomska 38b, 41-600 Świętochłowice
NIP6272428175
TEL+48327706838
Oceń firmę:
ADO-MED Sp. z o.o.
NIP6272428175
KRS0000066939
Kapitał zakładowy1 500 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Bytomska 38b, 41-600 Świętochłowice

Numer telefonu

+48327706838

Strona internetowa

http://www.adomed.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Firma ADO-MED powstała w 1991 roku wychodząc na przeciw rosnącemu zapotrzebowaniu rynku na wysokiej jakości sprzęt do obrazowania medycznego. Dzięki naszemu zaangażowaniu w ciągu ostatnich 23 lat spółka ADO-MED stopniowo ewoluowała na wszystkich obszarach swojej działalności wywierając ogromny wpływ na polski rynek. Naszym głównym celem jest rozwój sprzedaży i wsparcia technicznego w zakresie sprzętu RTG, USG oraz litotrypsji. Dzięki doskonałej renomie w południowym regionie naszego kraju, byliśmy w stanie, w stosunkowo krótkim czasie, zaprosić wiele znanych firm, takich jak GE Healthcare, Siemens Medical Solutions, Storz Medical oraz Mindray do współpracy w charakterze naszych partnerów.

W związku z potrzebami unowocześniania bazy sprzętowej, zwracając przy tym szczególną uwagę na szybki postęp techniczny w dziedzinie inżynierii biomedycznej, oferujemy Państwu najnowszej generacfji aparaturę medyczną przeznaczoną do wysokospecjalistycznej diagnostyki.

Stawiamy na stałe doskonalenie i dbałość o wysoką satysfakcję naszych Klientów.

Gama naszych produktów obejmuje:

 • aparaturę ultrasonograficzną
 • aparaturę radiologiczną
 • aparaturę do rehabilitacji i kosmetologii
 • sprzęt urologiczny
 • sprzęt do kardiologii inwazyjnej i nieinwazyjnej
 • asortyment jednorazowego użytku

Nasze urządzenia posiadają zestaw wielu niespotykanych dotąd funkcji i rozwiązań programowych, zapewniając przy tym pracę z przyjaznym użytkownikowi oprogramowaniem. Działalność firmy polega na:

 • dystrybucji aparatury i urządzeń medycznych
 • sprzedaży medycznych materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
 • profesjonalnym serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym prowadzonym przez inżynierów przeszkolonych bezpośrednio przez producentów
 • analizie i fachowych orzeczeniach technicznych sprzętu medycznego
 • wdrożeniach zintegrowanych systemów medycznych
 • instalacji i konserwacji aparatury
 • szkoleniach personelu medycznego
 • projektowaniu i adaptacji pomieszczeń przeznaczonych pod pracownie radiologiczne
 • serwisowaniu aparatury medycznej innych firm
 • zróżnicowanych formach finansowania zakupu

Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji w zakresie gwarancyjnych serwisów lub ewentualnych napraw. W tym czasie mogą Państwo korzystać z udostępnionej przez firmę aparatury zastępczej. W ofercie znajduje się również osprzęt i materiały eksploatacyjne do oferowanej aparatury medycznej. Firma pragnie wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniom klienta i proponuje całościową obsługę realizowanego zamówienia.

Zapraszamy do współpracy

Rodzaj działalności

dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ADO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. BYTOMSKA 38B, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE

NIP

6272428175
Copy

REGON

277682281
Copy

KRS

0000066939
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-16

Adres rejestrowy

UL. BYTOMSKA 38B, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE

Data rejestracji w KRS

2001-11-29

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-11-29

Sygnatura akt

KA.VIII NS-REJ.KRS/13663/22/963

Strona WWW

http://www.adomed.pl

Kody Pkd

46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

64.91.Z - Leasing finansowy

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY JEDNOOSOBOWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU.
ZARZĄD
Jakub Piotr Lampka
Prezes Zarządu, 45 lat
UDZIAŁOWCY

1120 udziałów o łącznej wartości 1.400.000,00 zł

PROKURA
Katarzyna Kurczyk Piskoń
prokura samoistna, 31 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
11,5
22,9
15,7
-31,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
11,5
9,9
7,9
-20,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
15,4
11,6
12,1
4,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
26,9
21,4
19,9
-7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
1,7
0
-99,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,4
0,2
0,1
-24
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,6
0,2
0,5
198,6
EBITDA Opis wskaźnika
0,5
0,9
1,1
25,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
0,7
1
36,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
11,1
13,4
18,7
39,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,6
0,2
0,5
198,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-4,2
1,5
4,3
2,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-5,6
0,8
3,3
2,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
57,1
53,9
60,6
6,7
Marża EBITDA Opis wskaźnika
4
3,9
7,2
3,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-5,6
0,8
3,3
2,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
303
135
164
29
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,2
1,6
2,6
1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
16,1
1,8
4,1
2,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (8)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży