BEST HOME Zarządzanie Nieruchomościami
Al. Wyścigowa 4, 02-681 Warszawa
NIP8541567426
TEL+48608309994
Oceń firmę:
BEST HOME Zarządzanie Nieruchomościami
NIP8541567426
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Al. Wyścigowa 4, 02-681 Warszawa

Numer telefonu

+48608309994

Strona internetowa

http://www.besthome.waw.pl

Oddziały

BEST HOME KSIĘGOWOŚĆ

Puławska 182, 02-670 Warszawa
+48691025050

O Firmie

W BEST HOME wiemy, że Zarządzanie Nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych nie sprowadza się wyłącznie do troski o samą nieruchomość. W końcu Wspólnotę Mieszkaniową tworzą ludzie a nie budynki. Ten żywy organizm także wymaga dbałości. Niniejsze wyznacza nam cel naszej działalności oraz jej misję.

Znaczną część naszego życia spędzamy we własnym mieszkaniu, które w przeciwieństwie do domu wolnostojącego, jest częścią większej całości – Wspólnoty Mieszkaniowej. Aby każdy mógł się czuć „jak u siebie w domu”, niezbędne jest skoordynowanie wielu obszarów. Działając na rzecz ogółu, nie zapominamy o konieczności dostosowywania rozwiązań do specyfiki indywidualnych przypadków.

W naszych działaniach kierujemy się przede wszystkim:

  • zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia
  • racjonalizacją wydatków finansowych
  • pozyskiwaniem / pomnażaniem środków pieniężnych pochodzących ze źródeł zewnętrznych
  • podnoszeniem komfortu użytkowania nieruchomości
  • utrzymaniem lub podnoszeniem wartości nieruchomości

Największą wartością firmy BEST HOME są jej współpracownicy oraz partnerzy biznesowi, kierujący się podstawowymi zasadami etyki zawodowej, którymi są:

  • profesjonalizm i uczciwość
  • godność i szacunek
  • pasja i zaangażowanie

Powyższe wartości, w połączeniu ze standardami zawodowymi, stanowią bezcenny kapitał firmy i stanowią podstawę budowania zaufania u naszych klientów.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ADAM SOBSTYL ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Copy

NIP

8541567426
Copy

REGON

140990630
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2014-05-21

Adres rejestrowy

al. Aleja Wyścigowa 4/A11, 02-681 Warszawa

Przedsiębiorca

ADAM SOBSTYL

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie dotyczy

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2007-08-01

Status

Aktywny

Kody Pkd

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni


Zwolniony
Inne numery rachunków bankowych

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży