ALEO.com Firmy Edukacja, sport i rozrywka Rozrywka i rekreacja Inne Profil firmy 5 STRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5 STRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP5372629079
KRS0000530594
Kapitał zakładowy505 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. ZAMKOWA 1, 21-505 JANÓW PODLASKI

Strona internetowa

[email protected]

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Edukacja, sport i rozrywka Rozrywka i rekreacja Inne
Czy to Twoja firma? Zaktualizuj informacje, aby zdobyć nowych klientów, otrzymywać powiadomienia o nowych opiniach i więcej!

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

5 STRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ZAMKOWA 1, 21-505 JANÓW PODLASKI

NIP

5372629079
Copy

REGON

360124499
Copy

KRS

0000530594
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. ZAMKOWA 1, 21-505 JANÓW PODLASKI

Data rejestracji w KRS

2014-11-06

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-11-06

Sygnatura akt

RDF/366470/22/764

Strona WWW


Kody Pkd

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

60 - Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

77 - Wynajem i dzierżawa

85 - Edukacja

90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Daniel Parol
Prezes Zarządu, 41 lat
Leszek Karbowiak
Członek Zarządu, 51 lat
UDZIAŁOWCY
Leszek Karbowiak

20% 2.020 udziałów o łącznej wartości 101.000 zł

Władysław Mieczysław Grochowski

50% 5.050 udziałów o łącznej wartości 252.500 zł

Daniel Parol

30% 3.030 udziałów o łącznej wartości 151.500 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
451,4
481,7
6,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
437,3
252,5
-42,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
63
255,7
305,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
500,3
508,2
1,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
8,7
26,3
203,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
47,3
47,3
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-135,3
208,9
254,5
EBITDA Opis wskaźnika
-87,5
-103,3
-18,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
260,6
315,8
21,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-135,3
192,6
242,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-134,8
-150,6
-11,8
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-214,6
75,3
289,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-30
40
70
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
12,6
50,3
37,7
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-19,4
-21,5
-2,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-30
43,4
73,4
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
354
191
-163
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,6
1,3
0,7
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1,4
-1
0,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz doc

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xml
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży