4TelPartner
NIP5242754219
Oceń firmę:
4TelPartner
NIP5242754219
KRS0000434370
Kapitał zakładowy100 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Strona internetowa

http://4telpartner.pl

O Firmie

4TelPartner specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie przy realizacji projektów, których przedmiotem jest ochrona informacji niejawnych i bezpieczeństwo przemysłowe.

Zajmujemy się:

 • ochroną informacji niejawnych
 • udostępnianiem kancelarii tajnej jako wspólnej
 • doradztwem w procesie pozyskiwania z ABW Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego
 • ochroną danych osobowych
 • ochroną informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
 • ochroną informacji stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną
 • tworzeniem Akredytowanych Stanowisk Komputerowych (SWB i PBE)
 • doradztwem w procesie pozyskiwania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

Dysponujemy wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami upoważniającymi do realizacji projektów związanych z bezpieczeństwem informacji. Są to między innymi:

 • poświadczenia bezpieczeństwa dla klauzuli ściśle tajne, EU Secret i NATO Secret
 • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego dla klauzuli ściśle tajne, UE Secret i NATO Secret
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na stanowisko pełnomocnika ochrony ds. Ochrony Informacji Niejawnych (krajowych, UE i NATO) w ABW
 • zaświadczenia o ukończeniu specjalistycznych szkoleń w DBTI ABW.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług i do kontaktu z nami.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

4TEL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. BYSŁAWSKA 82 / 101, 04-993 WARSZAWA

NIP

5242754219
Copy

REGON

146315160
Copy

KRS

0000434370
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2016-03-10

Adres rejestrowy

UL. BYSŁAWSKA 82 / 101, 04-993 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2012-09-26

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-09-26

Sygnatura akt

RDF/366209/22/601

Strona WWW

http://4telpartner.pl

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

80.10.Z - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, DP REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Dominika Irena Piniewicz
Prezes Zarządu, 47 lat
UDZIAŁOWCY
Dominika Irena Piniewicz

50% 1.000 udziałów o łącznej wartości 50.000,00 złotych

Andrzej Józef Fudala

50% 1.000 udziałów o łącznej wartości 50.000,00 złotych

PROKURA
Barbara Stępka
prokura samoistna, 67 lat
Lidia Dorota Kulpińska Smolarska
prokura samoistna, 55 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1,6
1,8
1,6
-12,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
-56,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,2
0,1
0,1
24,9
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,2
-17,9
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
0
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
-57,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,1
-0,1
0
159,3
EBITDA Opis wskaźnika
0,1
-0
0
170,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,2
-18,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
-0,1
0
160
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
-0,1
0
152,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
35,4
-47,1
19,9
67
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
3,6
-2,8
1,7
4,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
75,3
47,5
72,4
24,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
3,9
-2,6
2,1
4,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
3,7
-2,8
1,9
4,7
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
11
23
10
-13
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xls

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xlsx
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży