4TelPartner
NIP5242754219
Oceń firmę:
4TelPartner
NIP5242754219
KRS0000434370
Kapitał zakładowy100 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Strona internetowa

http://4telpartner.pl

O Firmie

4TelPartner specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie przy realizacji projektów, których przedmiotem jest ochrona informacji niejawnych i bezpieczeństwo przemysłowe.

Zajmujemy się:

 • ochroną informacji niejawnych
 • udostępnianiem kancelarii tajnej jako wspólnej
 • doradztwem w procesie pozyskiwania z ABW Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego
 • ochroną danych osobowych
 • ochroną informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
 • ochroną informacji stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną
 • tworzeniem Akredytowanych Stanowisk Komputerowych (SWB i PBE)
 • doradztwem w procesie pozyskiwania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

Dysponujemy wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami upoważniającymi do realizacji projektów związanych z bezpieczeństwem informacji. Są to między innymi:

 • poświadczenia bezpieczeństwa dla klauzuli ściśle tajne, EU Secret i NATO Secret
 • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego dla klauzuli ściśle tajne, UE Secret i NATO Secret
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na stanowisko pełnomocnika ochrony ds. Ochrony Informacji Niejawnych (krajowych, UE i NATO) w ABW
 • zaświadczenia o ukończeniu specjalistycznych szkoleń w DBTI ABW.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług i do kontaktu z nami.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

4TEL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. BYSŁAWSKA 82 / 101, 04-993 WARSZAWA

NIP

5242754219
Copy

REGON

146315160
Copy

KRS

0000434370
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2016-03-10

Adres rejestrowy

UL. BYSŁAWSKA 82 / 101, 04-993 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2012-09-26

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-09-26

Sygnatura akt

WA.XIV NS-REJ.KRS/52636/23/163

Strona WWW

http://4telpartner.pl

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

80.10.Z - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

UDZIAŁOWCY
Dominika Irena Piniewicz

50% 1000 udziałów o łącznej wartości 50.000,00 złotych

Andrzej Józef Fudala

50% 1000 udziałów o łącznej wartości 50.000,00 złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1,8
1,6
1,5
-4,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
151,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,1
0,1
0
-73,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,2
-11,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-66,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
77,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,1
0
-0,1
-428,5
EBITDA Opis wskaźnika
-0
0
-0,1
-391,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,1
0
-0,1
-425,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,1
0
-0,1
-468,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,1
-12
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-47,1
19,9
-277,4
-297,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-2,8
1,7
-6,5
-8,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
47,5
72,4
21,6
-50,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-2,6
2,1
-6,4
-8,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-2,8
1,9
-6,5
-8,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
23
10
29
19
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 18-08-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 18-08-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf

01-01-2022 - 18-08-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (4)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży