SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŚRÓDMIEŚCIE
Ul.Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin
NIP8510309634
TEL+48914239300
Oceń firmę:
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŚRÓDMIEŚCIE
NIP8510309634
KRS0000200574
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin

Numer telefonu

+48914239300

Strona internetowa

http://smsrodmiescie.szczecin.pl/

O Firmie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście" jest jedną z większych spółdzielni w Szczecinie.

Posiada wieloletnią tradycję i zrzesza niemal 10 tys. członków, którzy wraz z rodzinami mieszkają w 174 budynkach. Dodatkowo, Spółdzielnia zarządza ponad 1300 garażami (o różnym statusie własności) oraz ponad 330 lokalami użytkowymi (o różnym statusie własności).

Spółdzielnia posiada ponadto Zakład Dźwigowy, który zajmuje się konserwacją bieżącą i naprawami dźwigów ososbowych.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. OFIAR OŚWIĘCIMIA 6, 71-503 SZCZECIN

NIP

8510309634
Copy

REGON

000771772
Copy

KRS

0000200574
Copy

Forma prawna

spółdzielnia

Data rejestracji na ALEO.com

2014-02-28

Adres rejestrowy

UL. OFIAR OŚWIĘCIMIA 6, 71-503 SZCZECIN

Data rejestracji w KRS

2004-03-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2004-03-19

Sygnatura akt

RDF/393693/22/859

Strona WWW

http://smsrodmiescie.szczecin.pl/

Kody Pkd

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. (ART. 54 §1 ZD. 1 UST. PRAWO SPÓŁDZIELCZE)
ZARZĄD
Marek Werbel
Prezes Zarządu
Zbigniew Dunikowski
Zastępca Prezesa Do Spraw Eksploatacyjno-technicznych - Członek Zarządu
Daniel Andrzej Wasylów
Zastępca Prezesa Zarządu Do Spraw Ekonomiczno - Finanowych - Główny Księgowy
RADA NADZORCZA
Ireneusz Marian Koczan
65 lat
Mirosław Stanisław Sobczyk
65 lat
Natalia Owsianowska
45 lat
Elżbieta Dorota Skiecin
55 lat
Wiesław Stefan Stępkowski
68 lat
Teresa Łachmańska
52 lata
Przemysław Jaksina
43 lata
Jacek Janiak
63 lata
Janusz Słowikowski
68 lat
Barbara Gradek
61 lat
Agata Danuta Marcinkowska
41 lat
Marek Zenker
42 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
54,4
54
57,5
6,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
29,9
33,9
32,6
-3,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
210,5
204,1
196,6
-3,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
240,4
238,1
229,2
-3,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
10,1
12,1
11,3
-6,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,1
-4,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
3,3
6,2
2
-67,9
EBITDA Opis wskaźnika
3,1
6,1
2
-67,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
2,6
5
1,6
-68,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
15,2
17,8
17,5
-1,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
3
5,9
1,8
-69,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
1,2
2,4
0,8
-1,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
4,8
9,2
2,7
-6,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
87,6
85,8
85,8
0
Marża EBITDA Opis wskaźnika
5,8
11,3
3,4
-7,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
6,1
11,5
3,5
-8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
60
81
72
-9
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,2
1
-0,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
2,3
0,7
-1,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (8)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży