HPR DĄBROWA GÓRNICZA S.A.
Ul.Walentego Roździeńskiego 11, 41-308 Dąbrowa Górnicza
NIP6290013823
TEL+48322615594
Oceń firmę:
HPR DĄBROWA GÓRNICZA S.A.
NIP6290013823
KRS0000145020
Kapitał zakładowy1 295 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Walentego Roździeńskiego 11, 41-308 Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

+48322615594

Strona internetowa

http://www.hpr-sa.pl

O Firmie

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • opracowanie dokumentacji technicznej:
  • projektów inwestycyjnych
  • kosztorysów,
  • dokumentacji powykonawczej,
 • prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym i badaniem złączy spawanych,

 • montaż i instalacja urządzeń technicznych, linii technologicznych i energetycznych, systemów uziemiania,

 • budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe,

 • montaże i naprawy zbiorników ciśnieniowych, kotłów, suwnic i dźwigów w oparciu o uprawnienia UDT,

 • świadczenie usług w zakresie badań spawania na życzenie klienta,

 • kompleksowa dostawa materiałów i urządzeń, ich montaż i uruchomienie,

 • udzielanie odpowiednich gwarancji na świadczone usługi.

Usługi w zakresie montażu i instalowania obejmuje następujące pozycje:

 • prefabrykacja konstrukcji stalowych budowlanych i technologicznych (spawanych i skręcanych) ze stali zwykłej o podwyższonej jakości i ze stali stopowych,
 • prace montażowe (konstrukcje stalowe, maszyny i urządzenia),

 • pokrycia stropów i ścian bocznych łącznie z wymaganą obróbką,

 • prefabrykacja i układanie linii energetycznych (gaz, woda, para, sprężone powietrze, przygotowanie powietrza AKP , tlen, hydraulika siłowa, systemy smarowania i inne),

 • instalowanie sieci elektrycznych, zasilających i sterujących, odgromowych,

 • roboty antykorozyjne,

 • usługi warsztatowe w zakresie wytwarzania i regeneracji przyrządów technologicznych i produkcji części zamiennych,

 • naprawy, montaże i uruchomienia urządzeń dźwigowych i przyrządów działających pod ciśnieniem zgodnie z uprawnieniami UDT,

 • prace spawalnicze w szerokim zakresie stosowanych technologii i materiałów,

 • wykonywanie zadań inwestycyjnych i remontowych w dziedzinie ochrony środowiska (woda, powietrze),

 • prace budowlane i wykończeniowe,

 • roboty ziemne i drogowe,

 • izolacje termiczne urządzeń i instalacji,

 • wyłożenia ogniotrwałe pieców przemysłowych ( ceramika, izolacje miękkie).

Realizacja zadań budowlano-montażowych na wszystkich etapach inwestycyjnych:

 • przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami, wykonanie projektów organizacji robót z niezbędnymi harmonogramami,

 • nadzór budowlany i projektowy w zakresie wszystkich podstawowych branż

 • odbiory końcowe, uruchomienie i przekazanie do użytkowania.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWA REMONTOWE DĄBROWA GÓRNICZA - SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 50, 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

NIP

6290013823
Copy

REGON

271777365
Copy

KRS

0000145020
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-10

Adres rejestrowy

UL. ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 50, 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

Data rejestracji w KRS

2002-12-31

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-12-31

Sygnatura akt

RDF/488948/23/840

Strona WWW

http://www.hpr-sa.pl

Kody Pkd

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD SPÓŁKI
Jolanta Marta Michałowska
Członek Zarządu, 32 lata
Andrzej Stanisław Niziorski
Prezes Zarządu, 71 lat
RADA NADZORCZA
Marek Tadeusz Gurbała
66 lat
Jacenty Dulka
73 lata
Łukasz Mateusz Niziorski
41 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
25,6
38,4
16,7
-56,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
7,9
16,3
7,5
-54,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
9
9
6,2
-31,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
16,9
25,4
13,7
-46,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,1
-15,2
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,8
3,6
2,8
-20,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,7
0,1
-2,8
-4155,9
EBITDA Opis wskaźnika
-0,4
0,1
-2,7
-2427,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,6
-0
-2,9
-5799,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,7
0,1
-2,8
-4155,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
12,3
20,8
10,1
-51,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-7,3
0,8
-45,9
-46,7
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-2,6
0,2
-17
-17,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
53,2
35,6
45,3
9,7
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-1,4
0,3
-16,4
-16,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-2,6
0,2
-17
-17,2
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
109
153
139
-14
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,6
1,3
1,4
0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
5
-30,3
1
31,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży