ELEKTRO SPARK SP Z O O
Ul.Energetyków 15, 20-468 Lublin
NIP9462183790
TEL+48817445631
Oceń firmę:
ELEKTRO SPARK SP Z O O
NIP9462183790
KRS0000115135
Kapitał zakładowy5 000 000,00 zł
5,0 na podstawie 1 opinii.

Adres

Ul.Energetyków 15, 20-468 Lublin

Numer telefonu

+48817445631

Strona internetowa

http://www.elektrospark.pl

O Firmie

Jesteśmy firmą produkcyjną oraz siecią hurtowni oferującą 230.000 pozycji asortymentowych artykułów elektrotechnicznych. Powstaliśmy w 1991 roku. Stopniowo zwiększaliśmy swój obszar działania. Obecnie znajdziecie nas Państwo w południowo i środkowo-wschodniej Polsce. Obsługujemy rocznie około 5000 klientów. Nasza sprzedaż w 2008 r. wyniosła 85 mln. złotych. Naszym celem jest zapewnienie zarówno atrakcyjnych cen, jak i profesjonalnej obsługi. Po to, aby spełniać oczekiwania naszych Klientów - bierzemy udział w dynamicznym rozwoju U. H. E. EL-PLUS Sp. z o.o.

Elektro-Spark Sp. z o.o. Hurtownia Artykułów Elektrotechnicznych, obejmuje siecią sprzedaży województwa południowo-wschodniej Polski oraz aktywnie działa jako akcjonariusz U. H. E. EL-PLUS Sp. z o.o.

Prowadzimy działalność handlową, doradczą, produkcyjną, promocyjną oraz projektową w wybranych dziedzinach elektrotechniki.

Największym potencjałem naszego przedsiębiorstwa są Nasi klienci. Stąd też aby traktować klientów indywidualnie, zapewnić wysoką jakość usług i dostępność towarów uruchomiliśmy system B2B Elektro-Spark.

Rodzaj działalności

producent, hurtownik, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ELEKTRO-SPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ENERGETYKÓW 15, 20-468 LUBLIN

NIP

9462183790
Copy

REGON

431093485
Copy

KRS

0000115135
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-01-23

Adres rejestrowy

UL. ENERGETYKÓW 15, 20-468 LUBLIN

Data rejestracji w KRS

2002-05-28

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-05-28

Sygnatura akt

RDF/359085/21/332

Strona WWW

http://www.elektrospark.pl

Kody Pkd

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

25.1 - Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

27.1 - Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów

68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE W ZAKRESIE SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI, BĄDŹ DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ SUMĘ 1.000.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.
ZARZĄD SPÓŁKI
Marek Paweł Romaniuk
Członek Zarządu- Prezes Zarządu Spółki, 64 lata
Sylwester Belniak
Członek Zarządu- Zastępca Prezesa Zarządu Spółki, 63 lata
UDZIAŁOWCY
Sylwester Belniak

50% 5.000 /pięć tysięcy/ udziałów po 500 zł- łączna wysokość 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/

Marek Paweł Romaniuk

50% 5.000 /pięć tysięcy/ udziałów po 500 zł- łączna wysokość 2.500.000 zł /dwa miliony pięćset tysięcy/

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
161,4
162
126,1
-22,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
31
24,7
32,1
29,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
67
68,6
69,9
1,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
98
93,3
102
9,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
8,1
6,7
16,2
143,1
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
2,2
3,5
1,4
-59,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
77,6
70,5
80
13,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
2,4
2,8
1,3
-54,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
2,4
3,4
1,4
-59,6
%
%
%
p.p.
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
1,5
1,7
1
-0,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
68,4
73,5
68,5
-5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1,4
2,2
1,1
-1,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
67
51
80
29
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
3
2,8
-0,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-04-2020 - 31-03-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-04-2020 - 31-03-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-04-2020 - 31-03-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

5/ 5.0
Na podstawie 1 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży