"21ST" sp. z o.o.
--- --- /---, Słupsk
NIP8393123346
Oceń firmę:
"21ST" sp. z o.o.
NIP8393123346
KRS0000357095
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

--- --- /---, Słupsk
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"21ST" sp. z o.o.

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

--- --- /---, Słupsk

NIP

8393123346
Copy

REGON

221011432
Copy

KRS

0000357095
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

--- --- /---, Słupsk

Data rejestracji w KRS

2010-05-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2010-05-19

Sygnatura akt

GD.VIII NS-REJ.KRS/5935/17/254

Kody Pkd

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego

28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

28.49.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

30.99.Z - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.31.Z - Tynkowanie

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.41.Z - Transport drogowy towarów

49.50.B - Transport rurociągowy pozostałych towarów

50.10.Z - Transport morski i przybrzeżny pasażerski

50.20.Z - Transport morski i przybrzeżny towarów

50.30.Z - Transport wodny śródlądowy pasażerski 

50.40.Z - Transport wodny śródlądowy towarów

52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.22.A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski

52.22.B - Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy

52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

52.29.B - Działalność śródlądowych agencji transportowych

52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZarząd
SPOSÓB REPREZENTACJI
W sytuacji powołania zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie.
ZARZĄD
Olga Kudinova
Członek Zarządu
UDZIAŁOWCY
Xavier Bernat Roca

50% 50 (pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Olga Kudinova

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży