Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "M A R M A C" Marcin...
ul. 3 Maja 12, 56-400 Oleśnica
NIP9111583400
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Budownictwo, usługi i materiały budowlane Usługi budowlano-remontowe Usługi aranżacji terenów Profil firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "M A R M A C" Marcin...
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "M A R M A C" Marcin...
NIP9111583400
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. 3 Maja 12, 56-400 Oleśnica

O Firmie

Nasza firma specjalizuje się w kompleksowym wynajmie podnośników koszowych wraz z obsługą operatorską. Dysponujemy bardzo dobrze wyposażonym zapleczem sprzętowym, a wszystkie nasze urządzenia posiadają niezbędne certyfikaty.

Dodatkowo jeśli posiadają Państwo własny sprzęt, ale nie dysponują pracownikiem z odpowiednimi uprawnieniami oferujemy także możliwość wynajęcia operatora.

Poza wynajmem podnośników koszowych prowadzimy specjalistyczne prace związane z pielęgnacją terenów zielonych, m.in. wycinkę i pielęgnację drzew przy użyciu podnośników koszowych i  technik alpinistycznych, frezowaniem korzeni, zrębkowaniem gałęzi na terenach miejskich, cmentarzach, parkach, przy drogach, a także na terenie obiektów zabytkowych we współpracy z konserwatorem.

Realizujemy również specjalistyczne usługi wysokościowe w zakresie: konserwacji oświetlenia i sieci energetycznych, wysokościowych prac budowlano-montażowych, odśnieżania dachów, usuwania sopli i nawisów śnieżnych, malowania i konserwacji obiektów, w tym obiektów zabytkowych oraz prac blacharsko – dekarskie, czyszczenia rynien i zakładania siatek p/ptakom.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "M A R M A C" Marcin Kolenda

Copy

Adres do doręczeń

ul. Przyjaźni 7, 56-400 OLEŚNICA

NIP

9111583400
Copy

REGON

020227254
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2019-02-14

Adres rejestrowy

ul. 3 Maja 12, 56-400 Oleśnica

Adres dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności

Solniki Wielkie 83, 56-420 Solniki Wielkie

Przedsiębiorca

MARCIN KOLENDA

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2001-03-23

Status

Zawieszony

Kody Pkd

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem

16.10.Z - Produkcja wyrobów tartacznych

16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

18.11.Z - Drukowanie gazet

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

25.91.Z - Produkcja pojemników metalowych

25.92.Z - Produkcja opakowań z metali

25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych

38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych

38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

49.41.Z - Transport drogowy towarów

49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

58.11.Z - Wydawanie książek

58.13.Z - Wydawanie gazet

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

91.04.Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży