PSS Windykacja i Doradztwo Prawne sp. z o. o.
Pułaskiego 7/267, 35-011 Rzeszów
NIP8133696743
TEL+48536331220
Oceń firmę:
PSS Windykacja i Doradztwo Prawne sp. z o. o.
NIP8133696743
KRS0000522514
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Pułaskiego 7/267, 35-011 Rzeszów

Numer telefonu

+48536331220

Strona internetowa

http://psswindykacja.pl

O Firmie

PSS Windykacja i Doradztwo Prawne sp. z o. o. to nowo powstała spółka świadcząca usługi z zakresu windykacji należności oraz kompleksowej pomocy prawnej. Nasza siedziba mieści się w Rzeszowie, lecz zakres terytorialny świadczonych przez nas usług obejmuje cały kraj, oraz państwa sąsiadujące z Rzeczpospolitą Polską, w tym niebędące członkami Unii Europejskiej.

Nasza oferta skierowana jest zarówno osób fizycznych, prawnych, oraz profesjonalnych podmiotów w obrocie gospodarczym.

W zakresie windykacji należności oferujemy przeprowadzanie:

- windykacji polubownej- mającej na celu odzyskanie przez Państwa należności od niesumiennego kontrahenta przy użyciu czynności pozwalających na kontynuację współpracy w obrocie, oraz mających na celu szerzenie dobrych praktyk biznesowych,

- windykacji sądowej- służącej jak najszybszemu odzyskaniu należności naszych Klientów przy użyciu wszelkich dostępnych prawem środków, w szczególności za sprawą sporządzania pism procesowych, współpracy z komornikiem na etapie postępowania egzekucyjnego i innych koniecznych czynności służących sprostaniu Państwa oczekiwaniom.

Spółka oferuje również szeroką gamę usług z zakresu pomocy prawnej nie związanej z windykacją należności. Służymy Państwu fachową obsługą z zakresu pomocy prawnej w następujących sprawach:

- sprawy dotyczące obrotu gospodarczego, nieruchomościami i papierami wartościowymi,

- spraw z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa spadkowego i rzeczowego,

- prawa handlowego i gospodarczego

- związanych z tworzeniem, przekształcaniem osób prawnych;

- i innych, niesklasyfikowanych powyżej.

Ponadto oferujemy Państwu pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej, niezależnie od obranej formy prawnej, oraz pozyskanie stosownych dofinansowań, dotacji etc.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z naszą ofertą, czekamy na Państwa wiadomość pod numerem telefonu: 536331220 lub adresem email: [email protected]

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

GŁOWACZ I PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

AL. NA STADION 50 / 206, 25-127 KIELCE

NIP

8133696743
Copy

REGON

181153520
Copy

KRS

0000522514
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-09-26

Adres rejestrowy

AL. NA STADION 50 / 206, 25-127 KIELCE

Data rejestracji w KRS

2014-09-09

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-09-09

Sygnatura akt

KI.X NS-REJ.KRS/8888/22/160

Strona WWW

http://psswindykacja.pl

Kody Pkd

69.10.Z - Działalność prawnicza

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Niezarejestrowany
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY- CZŁONEK ZARZĄDU; B) W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - KAŻDY CZŁOENK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZARZĄD
Sebastian Karol Kowalski
Członek Zarządu, 33 lata
Kamil Łukasz Kalita
Członek Zarządu, 33 lata
UDZIAŁOWCY
Sebastian Karol Kowalski

67% 67 udziałów o łącznej wartości 3 350,00 zł

Kamil Łukasz Kalita

33% 33 udziały o łącznej wartości 1650,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
44
199,8
369,7
85
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
5,3
92,1
79,6
-13,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
14,3
-17,4
3,5
120
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
19,6
74,7
83,1
11,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
16,7
20
20
Środki pieniężne Opis wskaźnika
16,6
26,3
44,5
69,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
17,2
-31,8
21,1
166,3
EBITDA Opis wskaźnika
17,2
-11,6
41,1
455,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
19,6
41,3
69,8
68,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
15,1
-31,8
20,9
165,8
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
17,2
-28,2
21,1
174,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
105,2
182,3
599,4
417,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
34,3
-15,9
5,7
21,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
73,1
-23,3
4,2
27,5
Marża EBITDA Opis wskaźnika
39,2
-5,8
11,1
16,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
39,2
-15,9
5,7
21,6
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
44
110
47
-63
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-08-2020 - 31-07-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-08-2020 - 31-07-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-08-2020 - 31-07-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży