MERCOMP PŁOCK Sp. z o.o
Ul.Zglenickiego 46C, 09-411 Płock
NIP7740033767
TEL+48242629856
Oceń firmę:
MERCOMP PŁOCK Sp. z o.o
NIP7740033767
KRS0000153290
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Zglenickiego 46C, 09-411 Płock

Numer telefonu

+48242629856

Strona internetowa

http://mercomp.eu

O Firmie

Mercomp Płock Sp. z o.o.

Mercomp Płock Sp. z o.o. - istniejąc od 1984 roku (przekształcenie od 01.06.1994 roku), oferuje w branży pomiarów i automatyki, elektrycznej do 1 kV i teletechnicznej:

 • projektowanie,
 • kompletacje dostaw,
 • prefabrykacje,
 • montaże,
 • rozruchy,
 • produkcję szafek ochronnych do aparatury kontrolno-pomiarowej i automatycznej w wykonaniu zwykłym i antystatycznym,
 • aparaturę i osprzęt producentów krajowych i zagranicznych.

W powyższym zakresie świadczymy usługi kompleksowe, jak również w ograniczonym zakresie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zdobyte w kraju i za granicą - w załączeniu Lista Referencyjna.

PRZYKŁADY REALIZOWANYCH USŁUG:

 • Rafineria O-R-*-E-N w Płocku - prefabrykacje i montaż na różnych instalacjach technologicznych (m.in. Olefiny II, DRW IV, Wytw. Fenolu, Obiekty Kompleksu Hydrokrakingu, Inst. Wytw. i Odzysku Wodoru, Claus VII i VIII, FKK II, Reforming VI, Hydrorafinacja VI, Izomeryzacja),
 • Kopalnia Gazu Ziemnego Radlin - projekt i rozruch,
 • Kopalnia Gazu Ziemnego Paproć - pełny zakres realizacji inwestycji w branży PiA,
 • "POLFA" Kutno - modernizacje i inwestycje na różnych instalacjach technologicznych,
 • Pompownia Ścieków "Elsnerów" - Warszawa,
 • Master Foods Polska Sochaczew - projekt, prefabrykacja, montaż i rozruch,
 • Baza Paliw w Świnoujściu - dostawy, montaż.

PRODUKCJA SZAFEK OCHRONNYCH:

Produkcja szafek ochronnych do aparatury kontrolno-pomiarowej i automatycznej w wykonaniu zwykłym i antystatycznym, oraz ich prefabrykacja.

PROJEKTOWANIE:

Wykonywanie projektów w branży Pomiarów i Automatyki dla różnych przemysłów.

KOMPLETACJA DOSTAW:

Kompletacje dostaw osprzętu, aparatury i urządzeń z kraju i z zagranicy.

PREFABRYKACJA, MONTAŻ I ROZRUCH:

 • Prefabrykacja szaf sterowniczych układów automatyki, elektrycznych i teletechnicznych, pulpitów, stanowisk sterowniczych i operatorskich itp. w oparciu o projekty własne i obce,
 • Montaż na obiekcie,
 • Rozruchy próbne i technologiczne.

Rodzaj działalności

producent, pośrednik, dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Firma została usunięta z KRS 7 lip 2022 r.

Nazwa pełna

MERCOMP PŁOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ZGLENICKIEGO 46 C, 09-411 PŁOCK

NIP

7740033767
Copy

REGON

610208346
Copy

KRS

0000153290
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-11-06

Adres rejestrowy

UL. ZGLENICKIEGO 46 C, 09-411 PŁOCK

Data rejestracji w KRS

2003-02-28

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2003-02-28

Sygnatura akt

LD.XX NS-REJ.KRS/18729/22/541

Strona WWW

http://mercomp.eu

Kody Pkd

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

13.30.Z - Wykończanie wyrobów włókienniczych

22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

23.44.Z - Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych

24.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.29.Z - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

25.91.Z - Produkcja pojemników metalowych

25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych

26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego

27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

28.11 - Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

28.14.Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów

28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

28.41.Z - Produkcja maszyn do obróbki metalu

28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

29.31.Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych

32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.31 - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

46.48.Z - Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.53.Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

58.11.Z - Wydawanie książek

58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

58.13.Z - Wydawanie gazet

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych

60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12 - Działalność portali internetowych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.32.A - Technika

85.32.B - Branżowe szkoły i stopnia

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

95.22.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

25.24.Z

28.11.C

28.51.Z

28.52.Z

28.71.Z

28.75.B

29.13.Z

29.24.A

29.24.B

29.52.B

30.02.Z

31.20.A

31.20.B

31.61.Z

31.62.A

31.62.B

33.10.B

33.20.A

33.20.B

33.30.Z

45.21.A

45.21.F

45.25

45.31.A

45.31.B

45.31.D

45.33

45.34.Z

51.18.Z

51.19.Z

51.43.Z

51.47.Z

51.53.B

51.54.Z

51.64.Z

51.65.Z

51.70.A

51.70.B

52.12.Z

52.44

52.45.Z

52.48.A

52.48.G

52.63.Z

52.72.Z

52.74.Z

72.30.Z

72.40.Z

72.50.Z

72.60.Z

73.10.B

73.10.D

73.10.G

73.10.H

74.20.A

74.40.Z

74.84.B

80.42.Z


Niezarejestrowany

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
3,6
4,6
27,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,9
0,9
-51,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,5
0,8
52,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
2,4
1,7
-29,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,7
633,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,4
0,3
167,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,4
0,3
163,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
2,3
1,6
-30
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,4
0,5
240,7
%
%
p.p.
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-11,4
5,7
17,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
21
45,6
24,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-11,4
6
17,4
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
189
72
-117
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,1
1,5
0,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2018 - 31-12-2018
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2018 - 31-12-2018
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2018 - 31-12-2018
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży