1. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROMBUD" ROMAN KOZIEŁ 2. PUB ŚWIĘTOKRZYSKI "RUMCAJS" ROMAN KOZIEŁ 3. ROMAN KOZIEŁ WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PREEMUS"
ul. Jeleniowska 4, Teren Kraju, 25-564 Kielce
NIP6571019579
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Usługi dla firm Restauracje i catering Restauracje Profil firmy 1. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROMBUD" ROMAN KOZIEŁ 2. PUB ŚWIĘTOKRZYSKI "RUMCAJS" ROMAN KOZIEŁ 3. ROMAN KOZIEŁ WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PREEMUS"
1. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROMBUD" ROMAN KOZIEŁ 2. PUB ŚWIĘTOKRZYSKI "RUMCAJS" ROMAN KOZIEŁ 3. ROMAN KOZIEŁ WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PREEMUS"
NIP6571019579
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Jeleniowska 4, Teren Kraju, 25-564 Kielce

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Dużo firm planuje wydzielenie części codziennie wykonywanych czynności na zewnątrz. Na zwiększający się popyt odpowiadają różne rodzaju agencje oraz firmy świadczące usługi wszelkiego typu. Do takich usług zaliczyć należy między innymi restauracje.

Szukasz miejsca, w którym zjesz Twoje ulubione danie? W Polsce działają tysiące tego typu firm – wszystkie z nich znajdziesz w największej bazie informacji o firmach – ALEO.com.

Do grona tego typu firm zaliczyć należy także 1. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROMBUD" ROMAN KOZIEŁ 2. PUB ŚWIĘTOKRZYSKI "RUMCAJS" ROMAN KOZIEŁ 3. ROMAN KOZIEŁ WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PREEMUS", której obszarem działalności jest miejscowość Kielce. Przed nawiązaniem z nią współpracy sprawdź jej dane rejestrowe i kontaktowe oraz opinie klientów na ALEO.com – pozwoli Ci to podjąć w pełni samodzielną i świadomą decyzję.

Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

1. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROMBUD" ROMAN KOZIEŁ 2. PUB ŚWIĘTOKRZYSKI "RUMCAJS" ROMAN KOZIEŁ 3. ROMAN KOZIEŁ WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PREEMUS"

Copy

Adres do doręczeń

ul. Jeleniowska 4, 25-564 Kielce

NIP

6571019579
Copy

REGON

290569028
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Adres rejestrowy

ul. Jeleniowska 4, Teren Kraju, 25-564 Kielce

Adres dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności

ul. Wincentego Witosa 64K, 25-561 Kielce

Przedsiębiorca

ROMAN KOZIEŁ

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie dotyczy

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

1995-05-15

Status

Aktywny

Kody Pkd

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej

35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej

35.14.Z - Handel energią elektryczną

38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych

38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

49.41.Z - Transport drogowy towarów

49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów

61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

92.00.Z - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży