SATERNUS DISTRIBUTION
NOWA 32, 41-500 CHORZÓW
NIP6272732312
TEL+48322415223
Oceń firmę:
SATERNUS DISTRIBUTION
NIP6272732312
KRS0000421214
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

NOWA 32, 41-500 CHORZÓW

Numer telefonu

+48322415223

Strona internetowa

http://www.saternus.pl

O Firmie

Jesteśmy doświadczoną firmą specjalizującą się w kompleksowej realizacji inwestycji budowy placów zabaw. Od 1993 roku zrealizowaliśmy 7500 inwestycji opartych na urządzeniach ze standardowej oferty oraz produkowanych pod indywidualne zamówienia.

Jesteśmy grupą doświadczonych firm specjalizujących się w kompleksowym wykonawstwie placów zabaw oraz terenów rekreacyjno sportowych. Saternus Distribution Sp. z o.o. sp.k. powstało w wyniku restrukturyzacji Grupy Saternus i przejęło obowiązki firmy dystrybucyjnej wcześniej funkcjonującej pod nazwą Saternus Sp. z o.o. Realizacja głównego zadania spółki jest możliwa dzięki profesjonalnej obsłudze w zakresie:

  • doradztwa - na poziomie projektowym i wykonawczym,
  • projektowania zagospodarowań terenów,
  • usług budowlanych
  • wyposażania placów zabaw w urządzenia zabawowe, sportowe oraz komunalne.

Od 1993 roku zrealizowaliśmy blisko 8000 inwestycji opartych na urządzeniach ze standardowej oferty oraz produkowanych pod indywidualne zamówienia. Od 2010 roku odpowiedzialnie uczestniczymy w programie rządowym Radosna Szkoła, w ramach którego zrealizowaliśmy ponad 300 placów zabaw. Obecnie jako grupa firm zatrudniamy blisko 100 osób. Stworzyliśmy interdyscyplinarny zespół specjalistów z zakresu architektury krajobrazu, budownictwa i wzornictwa przemysłowego realizujących nasz główny cel jakim jest zadowolenie klientów. Jesteśmy dumni będąc współtwórcami i uczestnikami rynku placów zabaw w Polsce. Nieustannie dbamy o standardy bezpieczeństwa i jakości, gdyż mamy zamiar czynnie przyczyniać się do dalszego rozwoju branży. Nie zapominając o nadrzędnym celu jakim jest radosna i bezpieczna zabawa dzieci oraz młodzieży, pracujemy z energią i zaangażowaniem na zaufanie jakim obdarzyli nas nasi wieloletni klienci.

Zespół Grupy Saternus

Rodzaj działalności

dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SATERNUS DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. NOWA 32, 41-500 CHORZÓW

NIP

6272732312
Copy

REGON

242937950
Copy

KRS

0000421214
Copy

Forma prawna

spółka komandytowa

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-30

Adres rejestrowy

UL. NOWA 32, 41-500 CHORZÓW

Data rejestracji w KRS

2012-05-17

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-05-17

Sygnatura akt

KA.VIII NS-REJ.KRS/3312/23/650

Strona WWW

http://www.saternus.pl

Kody Pkd

46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

93.29 - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

93.29.B


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ SATERNUS DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GDZIE ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI: PREZES ZARZĄDU- BARTOSZ ORLIŃSKI ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU-KAROL LISOWSKI
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SATERNUS DISTRIBUTION SP. Z O.O.
UDZIAŁOWCY
GRUPA SATERNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
PROKURA
Aleksandra Emilia Łagowska
prokura samoistna, 56 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
23,1
22,9
6,7
-70,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
10,9
12,4
10,3
-16,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,7
0,8
-2,2
-384,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
11,5
13,1
8,2
-37,9
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
0
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,3
1,1
0
-100
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,6
0,7
-2,2
-407,9
EBITDA Opis wskaźnika
2,2
1,6
-1,4
-186,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
2,2
1,6
-1,4
-186,7
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,6
0,7
-2,2
-407,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
11,5
13,1
8,1
-37,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
93,4
94,1
101,9
7,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
2,8
3,2
-33,1
-36,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
5,9
5,8
-26,8
-32,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
9,7
7,1
-21,1
-28,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
2,8
3,2
-33,1
-36,3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
172
197
562
365
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,1
1,1
0,8
-0,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży