AGROPOL MARIAN OLEJNIK STANISŁAW KRAWIEC
Ul.Główna 1, 49-330 Łosiów
NIP7471001474
TEL+48774125389
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Rolnictwo, hodowla i uprawa Płody rolne Zboża Profil firmy AGROPOL MARIAN OLEJNIK STANISŁAW KRAWIEC
AGROPOL MARIAN OLEJNIK STANISŁAW KRAWIEC
NIP7471001474
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Główna 1, 49-330 Łosiów

Numer telefonu

+48774125389

Kategorie Działalności

Kategoria główna

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"AGROPOL" MARIAN OLEJNIK, STANISŁAW KRAWIEC SPÓŁKA JAWNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. GŁÓWNA 1F, 49-330 ŁOSIÓW

NIP

7471001474
Copy

REGON

530960480
Copy

KRS

0000085637
Copy

Forma prawna

spółka partnerska

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-16

Adres rejestrowy

UL. GŁÓWNA 1F, 49-330 ŁOSIÓW

Data rejestracji w KRS

2002-01-29

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-01-29

Sygnatura akt

RDF/407695/22/406

Kody Pkd

46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

01.64.Z - Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

28.93.Z - Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO NABYCIA PRAW LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIAZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 50.000,00 ZŁ OŚWIADCZENIE WINNO BYĆ ZŁOŻONE PRZEZ MARIANA OLEJNIKA LUB PRZEZ DWÓCH WSPÓLNIKÓW TJ. MARIANA OLEJNIKA I STANISŁAWA KRAWCA.
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Stanisław Michał Krawiec
61 lat
Marian Olejnik
69 lat
UDZIAŁOWCY
Stanisław Michał Krawiec
Marian Olejnik

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
58,4
76,8
95,8
24,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
39,6
38
30,1
-20,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
9,9
11,6
13,2
14,1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
49,5
49,6
43,3
-12,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,2
0,1
0,3
175,1
Amortyzacja Opis wskaźnika
1,4
1,9
2,8
48,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
1
2
1,7
-16,5
EBITDA Opis wskaźnika
3,2
4,5
5,1
13,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
1
2
1,7
-16,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
31
29,3
24
-18,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,8
2,6
2,2
-12,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
9,8
17,7
12,9
-4,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
1,7
2,7
1,8
-0,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
20
23,3
30,4
7,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
5,5
5,8
5,3
-0,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1,7
2,7
1,8
-0,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
200
148
95
-53
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,9
0,9
0,9
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
10,3
7,1
5
-2,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży