Public tenders (3111)

Categories

Filters

Form validation errors

Public tender source:
Voivodship:
Select voivodshipsVoivodships list
Select allUnselect all
OK
City:

ApplyClear criteria
Adjust content of new public tenders notification by watched categories and keywords    Settings
Search is still in progress.
You may display full results.Show full search results.
Products and services catalog
See selected suppliers by categories
Sort by:
of63

Tramwajowe wagony pasażerskie

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Mundury wojskowe

Jednostka Wojskowa nr 6021
ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi pomiarowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Al. Jana Pawła II 70, 00-175, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Defibrylatory

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Wołoska 137, 02-507, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Dyski optyczne

Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973, kapit
ul. J.P. Woronicza 17, 00-999, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926, Łódź, Łódź Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Roboty budowlane

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.
ul. Energetyków 13, 37-450, Stalowa Wola, Subcarpathian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi przygotowania i analizy podłoża

Instytut Badawczy Leśnictwa
ul. Braci Leśnej 3, 05-090, Raszyn, Masovian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Protezy naczyniowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. Kamieńskiego 73 a, 51-124, Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Nadzór nad robotami budowlanymi

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6, 15-620, Białystok, Podlaskie Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi ubezpieczeń na życie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Młyńska 2, 63-700, Krotoszyn, Greater Poland Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Różny sprzęt komputerowy

Gmina Wiśniowa
Wiśniowa 150, 38-124, Wiśniowa, Subcarpathian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Miasto Białystok
ul. Słonimska 1, 15-950, Białystok, Podlaskie Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Gmina Lubliniec
ul. Paderewskiego 5, 42-700, Lubliniec, Silesian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Jagiellońska 72, 25-602, Kielce, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Materiały medyczne

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2, 41-703, Ruda Śląska, Silesian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Nadleśnictwo Miękinia
ul. Sportowa 2, 55-330, Miękinia, Lower Silesian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi dostarczania posiłków

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3 Maja 13-15, 41-800, Zabrze, Silesian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Produkty farmaceutyczne

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 22, 34-200, Sucha Beskidzka, Lesser Poland Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi ubezpieczeń na życie

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach
ul. Dubois 16, 44-102, Gliwice, Silesian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115, 02-326, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115, 02-326, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115, 02-326, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Przyrządy chirurgiczne

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi nadzoru budowlanego

Gmina Kleszczów
ul. Główna 47, 97-410, Kleszczów, Łódź Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi przesyłu wody i podobne

Gmina Stepnica
ul. Tadeusza Kościuszki 4, 72-112, Stepnica, West Pomeranian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Miasto Białystok
ul. Słonimska 1, 15-950, Białystok, Podlaskie Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Przygotowanie terenu pod budowę

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
pl. Starynkiewicza 5, 02-015, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi związane z odpadami

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A, 00-911, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Roboty w zakresie naprawy dróg

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Turystyczna 7a, 20-207, Lublin, Lublin Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi gospodarki leśnej

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
ul. Grochowska 278, 03-841, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Budowa obiektów inżynierii wodnej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44-100, Gliwice, Silesian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Wyroby diagnostyczne

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
ul. Markwarta 8, 85-015, Bydgoszcz, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1, 70-456, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi leśnictwa

Nadleśnictwo Szubin
Szubin Wieś 52, 89-200, Szubin, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Miasto Białystok
ul. Słonimska 1, 15-950, Białystok, Podlaskie Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi w zakresie sieci komputerowej

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
ul. Grójecka 186, 02-390, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi leśnictwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Skarb Państwa – Nadleśnictwo Strzyżów
ul. Mostowa 9, 38-100, Strzyżów, Subcarpathian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi ubezpieczeń na życie

Prezydent Miasta Tarnobrzega
ul. Kościuszki 32, 39-400, Tarnobrzeg, Subcarpathian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.
ul. Fredry 12, 38-400, Krosno, Subcarpathian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi czyszczenia kanałów ściekowych

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33, 50-231, Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703, Białystok, Podlaskie Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Roboty w zakresie budowy dróg

Województwo Łódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3, 90-113, Łódź, Łódź Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi sprzątania ulic

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi sprzątania

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, Dział Zakupów, pok. 043, 02-554, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi badawczo-rozwojowe w zakresie bezpieczeństwa i materiałów obronnych

Skarb Państwa – Inspektorat Uzbrojenia
ul. Królewska 1/7, 00-909, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Pojazdy z podnośnikami

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Ciepła 17, 15-471, Białystok, Podlaskie Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.
ul. Jabłoniowa 55, 80-180, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00

Budowa obiektów inżynierii wodnej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44-100, Gliwice, Silesian Voivodeship, Poland

1 day 04 hrs.

to 2017-03-27 00:00
Items per page:
of63