Usługi księgowe

Catalogue name:Usługi księgowe
Minimum order::1 x piece
Delivery cost:to be agreed
Price is negotiable
 

In order to continue, correct errors

Quantity:*
x piece
Ask for offer
Tax Identification Number: 6332044841
Confirmed profile data
UL.ZIELONA 18A
44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Poland
+48 32 471 86 46
Company products:(4)
Question to the seller

Product description

 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • Prowadzenie ewidencji zryczałtowanych.
 • Prowadzenie rozliczeń związanych z podatkiem dochodowym, podatkiem VAT.
 • Wykonywanie wszystkich innych czynności obejmujących podatkowo-księgową obsługę klienta:
  - zeznania roczne
  - rozliczanie podatku od sprzedaży nieruchomości.
  - sporządzanie wniosków o zwrot podatku VAT na cele
    remontowe i budowlane.