Nauka jazdy konnej

Catalogue name:Nauka jazdy konnej
Minimum order::1 x piece
Delivery cost:
56.70 PLN (12.54 EUR) + VAT
56.70 PLN (12.54 EUR)
 

In order to continue, correct errors

Quantity:*
x piece
Ask for offer
Tax Identification Number: 6651116161
Confirmed profile data
Szafirkowa 14
62-510 Konin
Poland
+48 603 948 477
Company products:(320)
Question to the seller

Product description

Wilhelm Müseler uznawany jest wśród niemieckich trenerów za klasyka. Jego „Nauka jazdy konnej" z 1933 roku zaliczana jest do najbardziej znanych i najczęściej czytanych podręczników jeździeckich. Od dziesię­cioleci jej treść przyczynia się do rozpowszechniania sztuki jeździeckiej i fundamentalnych zasad w szkoleniu jeźdźca i konia. W obecnych czasach poglądy autora nie straciły nic ze swojej aktualności. Nieprzemijającą wartością tego wykładu jest przedłożenie reguł, a nie ustanowienie dogmatów. „Przećwicz" i „wypróbuj" to maksymy Wilhelma Müselera.

Nauka jazdy konnej jest dla początkujących i zaawansowanych jeźdźców nieodzownym kompendium teoretycznym. Podstawową sprawą jest tutaj rozwinięcie u jeźdźca wyczucia działań na koniu, które trzeba cały czas testować.

Opis wyczucia jeździeckiego, jeśli chodzi o poprzednie wydania, wydaje się w niektórych obszarach mylący. W nowym, starannie przepracowa­nym wydaniu starano się fragmenty takie wychwycić i skomentować z dzisiejszej perspektywy.

Książka Wilhelma Müselera od blisko 80 lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Wydanie niemieckie z 2006 roku zostało opatrzone uwagami znaczących postaci świata jeździeckiego. Stanowią one komentarz, uzupełnienie, a czasem dyskusję z tezami stawianymi przez autora. Zmusiło to polskiego wydawcę do gruntownego przeredagowania tej książki a także przygotowania nowego tłumaczenia, które ujednoliciłoby terminologię i ukazało dyskursywny charakter tej publikacji. Polskie jeździectwo radykalnie zmieniło się w ostatnim ćwierćwieczu, a mijająca dekada jest wyjątkowo korzystna zwłaszcza dla ujeżdżenia. „Nauka jazdy konnej" stanowi istotny punkt odniesienia w krajach, będących potęgami jeździeckimi. Wydaje się, że nowe wydanie dla polskiego czytelnika także okaże się inspirujące.

Jeździć konno może nauczyć się każdy, albowiem jeździectwo jest umiejętnością, którą zdobywa się tylko poprzez stałe ćwi­czenia i dociekliwe próby, a nie przez naśla­dowanie innych. Ukoronowaniem tej pracy będzie jazda w prawidłowej postawie. Jeździectwo ma w sobie piękno i może być uznane za sztukę. Każdy chciałby czuć się artystą. Dane to jest jednak tylko temu, kto całym sercem wniknie w psychikę konia i kto nie przemocą, ale wyczuciem nawiąże z nim porozumienie.

Wyczucie jeździeckie nie jest czarną magią. Każdy może je w sobie wyrobić i osiągnąć nawet bardzo wysoki stopień wtajemniczenia. Pełna harmonia pomiędzy jeźdźcem a ko­niem, stwarzająca poczucie piękna jest osta­tecznym celem każdego szkolenia. Oby każdy jeździec dążąc do tego celu pamiętał jak trudna to jest droga, także dla zwierzęcia. 

Spis treści: 

 • SZKOLENIE JEŹDŹCA 14
 • Jak jeździec uczy się siedzieć w siodle? 16
 • Równowaga 17
 • Rozluźnienie 19
 • Jak jeździec uczy się włączać w ruch konia? 22
 • Prawidłowe działanie krzyża 25
 • Obustronne przyciąganie krzyża 26
 • Jednostronne przyciąganie krzyża 27
 • Jak jeździec nabiera wyczucia jeździeckiego 28
 • Jak jeździec uczy się oddziaływać na konia? 30
 • Działanie łydkami 31
 • Ułożenie łydek 32
 • Trzymanie strzemion 32
 • Położenie kolan 34
 • Zamknięcie kolan 34
 • Ułożenie palców stopy 34
 • Działanie ciężarem ciała jeźdźca 35
 • Dosiad w równowadze 35
 • Równowaga w ruchu do przodu 37
 • Działanie ciężarem ciała jeźdźca w ruchu do przodu i do tyłu 39
 • Równowaga w ruchach bocznych 39
 • Boczne oddziaływanie ciężarem ciała 41
 • Działanie wodzami 42
 • Działanie krzyżem 48
 • Jak nauczyć konia pilności? 51
 •  
 • SZKOLENIE KONIA 54
 • Psychika konia 57
 • Cel szkolenia 57
 • Podstawowe uwagi dotyczące ujeżdżania 59
 • Przebieg ujeżdżania 60
 • Pierwsza faza ujeżdżania 60
 • Przyzwyczajanie nieujeżdżonego konia do ciężaru jeźdźca 60
 • Druga faza ujeżdżania 61
 • Ustawienie konia na pomoce 61
 • Co rozumiemy przez ustawienie konia na pomoce? 62
 • Jak wygląda koń ustawiony na pomoce? 63
 • Jak jeździec może wyczuć, czy koń jest ustawiony na pomoce? 66
 • Skąd jeździec wie, że jego koń jest całkowicie rozluźniony? 66
 • Jak jeździec może wyczuć, czy koń odpowiada na działanie łydek i krzyża? 66
 • Jak jeździec może wyczuć, że koń jest na wodzach? 68
 • Jak jeździec może wyczuć, że koń idzie w równowadze? 69
 • Prostowanie konia 70
 • Jak ustawia się konia na pomoce? 71
 • Ustawianie na pomoce konia ujeżdżonego 71
 • Ustawianie na pomoce konia nieujeżdżonego 71
 • Ustawianie na pomoce konia źle ujeżdżonego 72
 • Płochliwość 74
 • Baranie skoki 75
 • Wspinanie się 75
 • Ponoszenie 76
 • Przyciskanie do bandy 76
 • Ciągnięcie do koni i stajni 76
 • Jak korygować złe nawyki konia? 77
 • Jak źle ujeżdżonego konia uczyć reakcji na działania popędzające? 77
 • Ustawianie źle ujeżdżonego konia 78
 • Opuszczenie i wyciąganie szyi konia (pokazywanie źle ujeżdżonemu koniowi drogi w dół) 80
 • Jak źle ujeżdżony koń odnajduje wodze? 82
 • Przyjęcie wodzy przez konia i zbieranie go poprzez półparady 83
 • Problemy, wątpliwości i błędy przy korygowaniu konia 83
 • Co rozumiemy przez jazdę w postawie? 85
 • Długa (drągowata) szyja u konia 87
 • Trzecia faza ujeżdżania 87
 • Zebranie i podniesienie konia 87
 • Postawa użytkowa konia 93
 • Postawa ujeżdżeniowa konia 93
 • Samoniesienie 93
 •  
 • ĆWICZENIA 96
 • Rozprężanie i ćwiczenia rozluźniające konia 97
 • Ćwiczenia zbierające, kształtujące posłuszeństwo konia 97
 • Pomoce do ruszania stępem, zakłusowania i pełnej parady 98
 • Cofanie 101
 • Stęp i kłus 102
 • Ustawienie i wygięcie 102
 • Zwroty w miejscu 106
 • Zwrot na przodzie 107
 • Zwrot na zadzie 108
 • Jazda po łuku 110
 • Półpiruet 113
 • Zmniejszanie i powiększanie koła 115
 • Zagalopowanie 115
 • Galop 117
 • Łopatka do przodu i odginanie 119
 • Jazda na dwóch śladach 121
 •  
 • DALSZE SZKOLENIE JEŹDŹCA l KONIA 128
 • Jazda na ujeżdżalni 128
 • Figury na ujeżdżalni 130
 • Jazda w terenie 131
 • Półsiad 132
 • Wjazdy i zjazdy 134
 • Skoki przez przeszkody 136
 • Szkolenie konia w skokach przez przeszkody 137
 • Najazd na przeszkodę 140
 • Zachowanie się jeźdźca podczas skoku 141
 • Błędy popełniane przez konia w czasie skoku 147
 • Potknięcie się konia lub uderzenie o przeszkodę 147
 • Lądowanie po skoku 147
 • Konkursy 149
 • Polowania konne - parce force 154
 •  
 • WYPOSAŻENIE JEŹDŹCA l KONIA 158
 • Wyposażenie jeźdźca 159
 • Wyposażenie konia 160
 • Kiełzno i siodło 160
 • Wodze pomocnicze 161
 • Bandaże/kamasze 163
 • Podkuwanie 163
 • Środki pomocnicze w szkoleniu konia 163
 • Głos 163
 • Lonża 164
 • Koziołki (cavaletti) 165