Hodowla koni. Tom 1+2

Catalogue name:Hodowla koni. Tom 1+2
Minimum order::1 x piece
Delivery cost:
167.00 PLN (36.92 EUR) + VAT
167.00 PLN (36.92 EUR)
 

In order to continue, correct errors

Quantity:*
x piece
Ask for offer
Tax Identification Number: 6651116161
Confirmed profile data
Szafirkowa 14
62-510 Konin
Poland
+48 603 948 477
Company products:(320)
Question to the seller

Product description

TOM I

W treści:

 • Przedmowa
 • Historia naturalna koni
 • Udomowienie koni
 • Pokrój koni
 • Ewolucja zapatrywań na pokrój koni
 • Znaczenie nauki o pokroju
 • Wpływ warunków bytowania i pracy na pokrój i konstytucję koni
 • Podział typów koni pod względem budowy, właściwości fizjologicznych i użytkowości
 • Podział i opis ciała koni
 • Mierzenie i ważenie koni
 • Kondycja koni
 • Ruch i chody koni
 • Uwagi wstępne
 • Chody koni
 • Środek ciężkości i równowaga konia
 • Stęp
 • Kłus
 • Galop
 • Inochód
 • Wady chodów i chody nieprawidłowe
 • Chody sztuczne
 • Rozbieżność poglądów na chody koni i brak ustalonej terminologii
 • Skok
 • Ocena chodów
 • Konstytucja
 • Znaczenie konstytucji w hodowli koni
 • Konstytucja a wartość użytkowa i hodowlana koni
 • Typy konstytucyjne koni
 • Temperament i charakter
 • Oznaki osłabienia konstytucji oraz środki zaradcze
 • Ocena konstytucji
 • Rasy i typy koni
 • Ogólne uwagi o systematyce ras i typów koni
 • Podział koni na gorącokrwiste i zimnokrwiste
 • Systematyka ras i typów koni
 • Rasy kulturalne
 • Rasy wierzchowe
 • Rasa arabska
 • Konie anglo-arabskie
 • Konie polskie typu wierzchowego
 • Rasy węgierskie i austriackie
 • Rasa trakeńska i wschodniopruska
 • Rasa hanowerska
 • Rasa holsztyńska
 • Rasa meklemburska
 • Rasa beberbecka
 • Rasa anglo-normandzka
 • Morgany
 • Rasy zaprzęgowe
 • Rasy ciężkie pociągowe
 • Rasy pustynne
 • Rasy i typy koni prymitywnych powstałe pod silnym oddziaływaniem warunków przyrodniczych i małym oddziaływaniem człowieka
 • Koniki i kuce
 • Rasa wiacka
 • Rasy stepowe
 • Rasy górskie
 • Krajowe regionalne typy koni w Polsce
 • Konie lubelskie i kieleckie
 • Konie poznańskie
 • Konie śląskie
 • Konie sądeckie
 • Konie sokolskie
 • Konie łowickie
 • Konie sztumskie
 • Konie podlaskie, zwane kopczykami
 • Literatura 

 

TOM II

W treści:

 • Biologiczne podstawy hodowli i metody jej prowadzenia
 • Rozród
 • Wzrost, rozwój i wychów źrebiąt i młodzieży
 • Żywienie koni
 • Stajnie, pomieszczenia pomocnicze oraz inne budowle
 • Stajnie, pomieszczenia pomocnicze oraz inne budowle
 • Cechy robocze konia i jego praca
 • Trening i próby dzielności koni
 • Użytkowanie koni
 • Organizacje hodowli koni w Polsce
 • Osiągnięcia polskiej hodowli koni na forum międzynarodowym w latach 1800-1960