TUP2 30x40: Tuleja ślizgowa

Catalogue name:TUP2 30x40: Tuleja ślizgowa
Minimum order::1 x piece
Delivery cost:
27.05 PLN (6.30 EUR) + VAT
27.05 PLN (6.30 EUR)
 

In order to continue, correct errors

Quantity:*
x piece
Ask for offer
Tax Identification Number: 7282711246
Confirmed profile data
Papiernicza 7
92-312 Łódź
Poland
+48 42 677 78 88
Company products: (11836)
Question to the seller

Product description

Łożyska ślizgowe są to łożyska nie posiadające ruchomych elementów pośredniczących. W celu przenoszenia obciążeń wykorzystują zjawisko tarcia ślizgowego. Łożyska ślizgowe obsługują przede wszystkim ruchy oscylacyjne i wahliwe, zaś obrotowe w niewielkim tylko zakresie. W przypadku tulejek oraz podkładek ślizgowych jedna z powierzchni trących należy zawsze do urządzenia współpracującego z łożyskiem. Ze względu na budowę wyróżnia się tulejki kompozytowe - zbudowane z korpusu oraz powierzchni ślizgowej zwanej panewką. Najczęściej panewki wykonuje się jako kompozyt, czyli materiał o strukturze niejednorodnej, złożony z dwóch lub więcej komponentów. Najczęściej jeden z komponentów stanowi lepiszcze, które gwarantuje jego spójność, twardość, elastyczność i odporność na ściskanie, a drugi, tzw. komponent konstrukcyjny zapewnia większość pozostałych własności mechanicznych kompozytu, oraz tulejki metalowe - wykonane z jednolitego materiału zapewniającego odpowiednią wytrzymałość oraz posiadającego zwykle dobre własności smarne. Dla tulejek kompozytowych korpusy wykonuje się najczęściej z blachy stalowej lub rzadziej z brązu. Bardzo często pokrywa się galwanicznie powierzchnię korpusu cynkiem lub miedzą. Ma to na celu polepszenie własności antykorozyjnych oraz przewodnictwa ciepła. Tuleki UP-2 mają panewki wykonane z kompozytu na bazie polioksymetylanu - poliacetalu (POM). Porowata warstwa brązu pokryta modyfikowanym polimerem POM. Powierzchnia polimeru posiada wyżłobienia o średnicy 2,5- 3 mm i głębokości 0,3-0,5 mm służące do rozprowadzania smaru.