TUP1 95x80: Tuleja ślizgowa

Description language
Catalogue name:TUP1 95x80: Tuleja ślizgowa
Minimum order::1 x piece
Delivery cost:
61.70 PLN (14.32 EUR) + VAT
61.70 PLN (14.32 EUR)
 

In order to continue, correct errors

Quantity:*
x piece
Ask for offer
Tax Identification Number: 7282711246
Confirmed profile data
Papiernicza 7
92-312 Łódź
Poland
+48 42 677 78 88
Company products: (11836)
Question to the seller

Product description

Łożyska ślizgowe są to łożyska nie posiadające ruchomych elementów pośredniczących. W celu przenoszenia obciążeń wykorzystują zjawisko tarcia ślizgowego. Łożyska ślizgowe obsługują przede wszystkim ruchy oscylacyjne i wahliwe, zaś obrotowe w niewielkim tylko zakresie. W przypadku tulejek oraz podkładek ślizgowych jedna z powierzchni trących należy zawsze do urządzenia współpracującego z łożyskiem. Ze względu na budowę wyróżnia się tulejki kompozytowe - zbudowane z korpusu oraz powierzchni ślizgowej zwanej panewką. Najczęściej panewki wykonuje się jako kompozyt, czyli materiał o strukturze niejednorodnej, złożony z dwóch lub więcej komponentów. Najczęściej jeden z komponentów stanowi lepiszcze, które gwarantuje jego spójność, twardość, elastyczność i odporność na ściskanie, a drugi, tzw. komponent konstrukcyjny zapewnia większość pozostałych własności mechanicznych kompozytu, oraz tulejki metalowe - wykonane z jednolitego materiału zapewniającego odpowiednią wytrzymałość oraz posiadającego zwykle dobre własności smarne. Dla tulejek kompozytowych korpusy wykonuje się najczęściej z blachy stalowej lub rzadziej z brązu. Bardzo często pokrywa się galwanicznie powierzchnię korpusu cynkiem lub miedzą. Ma to na celu polepszenie własności antykorozyjnych oraz przewodnictwa ciepła. Tuleki UF-1, UP-1 mają panewki wykonane z kompozytu na bazie politetrafluoroetylenu - teflonu (PTFE). Porowata warstwa brązu nasycona i przeplatana materiałem z polimeru. Powierzchnia warstwy polimerowej wygładzana do głębokości zagłębień z brązu jest mieszanką PTFE i ołowiu o grubości ok. 0,01~0,03 mm.