ARCGIS for Server

Description language
Catalogue name:ARCGIS for Server
Minimum order::1 x piece
Delivery cost:to be agreed
Price is negotiable
 

In order to continue, correct errors

Quantity:*
x piece
Ask for offer
Tax Identification Number: 5221022327
 
Confirmed profile data
Ul.Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Poland
+48 22 390 47 00
Company products: (5)
Question to the seller

Product description

Server GIS jest narzędziem do rozpowszechniania informacji geograficznej wewnątrz danej organizacji oraz poza nią, do dużej liczby użytkowników i klientów. Server GIS oferuje zcentralizowane zarządzanie danymi geograficznymi, obrazami, modelami przetwarzania oraz serwisami sieciowymi i aplikacjami o funkcjonalności GIS. Server GIS jest skalowalny, interoperacyjny i zabezpieczalny. Produkty serwerowe GIS obejmują ArcGIS Server i rozszerzenia.