Metoda radiograficzna (RT)

Description language
Catalogue name:Metoda radiograficzna (RT)
Minimum order::1 x service
Delivery cost:to be agreed
Price is negotiable
 

In order to continue, correct errors

Quantity:*
x service
Ask for offer
Tax Identification Number: 1130014194
 
Confirmed profile data
Ul.Sztabowa 10
04-283 Warszawa
Poland
+48 22 879 75 52
Company products: (6)
Question to the seller

Product description

Klasyczne przykłady zastosowania radiografii zaczynają się od zastosowań medycznych przy prześwietlaniu np. złamanych kości lub organów wewnętrznych jak np. płuca czy żołądek. Stosowanie promieniowania jonizującego do uzyskiwania obrazu radiograficznego wykorzystywane jest np. w przemyśle elektronicznym z wykorzystaniem zjawiska określanego jako makroradiografia w celu uzyskiwania powiększeń badanych elementów, w przemyśle lotniczym i maszynowym do wykrywania niezgodności produkcyjnych i eksploatacyjnych jak pęknięcia, pustki, wtrącenia obcego metalu lub niemetalu oraz takie wady powierzchniowe jak niezgodności kształtu lub wymiarów. Prześwietlane są elementy z różnorodnych metali i niemetali o grubościach praktycznie od 0,00mm do kilkuset lub kilku tysięcy milimetrów. Wraz ze wzrostem grubości badanego materiału oraz jego gęstości wykorzystywane są źródła promieniowania rentgenowskiego o energiach liczonych od kilku eV do kilkunastu MeV uzyskiwanych przy wykorzystaniu aparatów rentgenowskich, betatronów czy akceleratorów liniowych. Sztuczne źródła promieniowania gamma w postaci izotopów Kobaltu, Cezu, Irydu, Iterbu, Selenu stanowią również istotny element we wspólczesnej radiografii. Bardzo wyjątkową odmianą metody radiograficznej jest radiografia neutronowa wykorzystywana do badania np. dzieł sztuki malarskiej, roślin a nawet elementów uzbrojenia.