ZS MARINE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. ELBLĄSKA 52, 80-724 GDAŃSK
TAX ID5833216761
Rate company:
ALEO.com Companies Raw materials, semi-finished products Metal Mechanical treatment of metal Profile of company ZS MARINE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZS MARINE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5833216761
KRS0000640620
Share capital130,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ELBLĄSKA 52, 80-724 GDAŃSK
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

ZS MARINE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ELBLĄSKA 52, 80-724 GDAŃSK

NIP

5833216761
Copy

REGON

365578160
Copy

KRS

0000640620
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ELBLĄSKA 52, 80-724 GDAŃSK

Date of registration in KRS

2016-10-05

Date of commencement of economic activity

2016-10-05

Act signature

RDF/313520/21/154

Pkd codes

25.62.Z - Mechanical working of metal elements

33.12.Z - Repair and maintenance of machinery

33.20.Z - Installation of industrial machinery and equipment and outfit

38.32.Z - Recovery of sorted materials

43.12.Z - Site preparation

43.13.Z - Test drilling and boring

43.21.Z - Electrical installation

43.91.Z - Roofing activities

43.99.Z - Other specialised construction activities not elsewhere classified

46.63.Z - Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z 1 (JEDNEJ) DO 3 (TRZECH) OSÓB - PREZESA I CZŁONKÓW ZARZĄDU POWOŁANYCH PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU; - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Stanisław Manteufel
Chairman Of The Board, 70 years old
shareholders
Stanisław Manteufel

100% 2600 udziałów o łącznej wartości 130.000 złotych

proxies
Zbigniew Tadeusz Święcicki
spontaneous prokura, 72 years old

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
K PLN
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
584,7
430,5
337,3
-21,6
Liabilities and provisions Indicator description
106,5
125,7
81,6
-35,1
Equity Indicator description
121,4
131,5
139,3
5,9
Total assets Indicator description
227,9
257,3
220,9
-14,1
Depreciation Indicator description
0
8,7
10,2
16,9
Cash and cash equivalents Indicator description
54,3
45,2
62,4
38,1
Gross profit / loss Indicator description
10,5
10,4
8,9
-15
EBITDA Indicator description
10,5
19,2
19,1
-0,9
Operating profit (EBIT) Indicator description
10,5
10,5
8,9
-15,6
Net profit / loss Indicator description
10,3
10,1
7,8
-23,1
Current assets Indicator description
98,1
135,2
104,5
-22,7
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
8,5
7,7
5,6
-2,1
Return on sales (ROS) Indicator description
1,8
2,4
2,3
-0,1
Equity ratio Indicator description
53,3
51,1
63,1
12
EBITDA margin Indicator description
1,8
4,5
5,7
1,2
Gross profit margin Indicator description
1,8
2,4
2,6
0,2
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
67
107
88
-19
Current ratio Indicator description
0,9
1,1
1,3
0,2
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download xml
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector