ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY TRANS-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. BAKALIOWA 1, 04-222 WARSZAWA
TAX ID1130016862
Rate company:
ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Finance Profile of company ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY TRANS-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY TRANS-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID1130016862
KRS0000202038
Share capital25,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. BAKALIOWA 1, 04-222 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY TRANS-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. BAKALIOWA 1, 04-222 WARSZAWA

NIP

1130016862
Copy

REGON

008104644
Copy

KRS

0000202038
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. BAKALIOWA 1, 04-222 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2004-03-29

Date of commencement of economic activity

2004-03-29

Act signature

RDF/438953/22/587

Pkd codes

64.20 - Activities of holding companies

22.1 - Manufacture of rubber products

22.2 - Manufacture of plastic products

50 - Transport wodny

60 - Programming and broadcasting activities

63.30

74.12.Z

74.14.A

74.14.B

74.40.Z

92.1

92.20.Z


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MANAGEMENT
Marek Grzywnowicz
Chairman Of The Board, 65 years old
shareholders
Marek Grzywnowicz

495 udziałów o łącznej wartości 24.750 złotych

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

Rok 2017 był dla Spółki Z.U.H, TRANS-SERVICE ponownie okresem częściowego

zawieszenia działalności gospodarczej — co w sposób znaczący przełożyło się na

całoroczny wynik ekonomiczny.


Na rok 2018 przewiduje się podjęcie rozpoznania rynku pod katem rozszerzenia

dotychczasowego profilu działalności Spółki.


Do niniejszego sprawozdania załączone zostaje sprawozdanie finansowe w którego

skład wchodzą:


1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który wykazuje po

stronie aktywów i pasywów kwotę 48.573,02 PLN (słownie: czterdzieści

osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy zł i 02/100)

2 Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017r. do

dnia 31.12.2017 r., wykazujący zysk w wysokości 11.378,66 PLN

(słownie: jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem zł i 66/100).


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
48,4
58,5
60,8
4
Total operating revenue Indicator description
4,5
12,4
3,2
-74,6
Gross profit / loss Indicator description
-0,3
11,9
2,6
-78,6
Liabilities and provisions Indicator description
0,8
0
0
0
Equity Indicator description
47,6
58,5
60,8
4
Net profit / loss Indicator description
-0,3
10,9
2,3
-78,5
Current assets Indicator description
48,4
58,5
60,8
4
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-0,7
18,6
3,8
-14,8
Return on sales (ROS) Indicator description
-7,5
87,3
74
-13,3
Gross profit margin Indicator description
-7,5
95,8
80,8
-15
Equity ratio Indicator description
98,4
100
100
0
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector