ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "KOOPERANT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KOPERNIKA 8, 31-034 KRAKÓW
TAX ID6760016932
Rate company:
ALEO.com CompaniesProfile of company ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "KOOPERANT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "KOOPERANT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6760016932
KRS0000327925
Share capital126,175.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. KOPERNIKA 8, 31-034 KRAKÓW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "KOOPERANT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KOPERNIKA 8, 31-034 KRAKÓW

NIP

6760016932
Copy

REGON

008016638
Copy

KRS

0000327925
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. KOPERNIKA 8, 31-034 KRAKÓW

Date of registration in KRS

2009-04-16

Date of commencement of economic activity

2009-04-16

Act signature

KR.XI NS-REJ.KRS/7490/20/792

Pkd codes

10 - Manufacture of food products

13 - Manufacture of textiles

14 - Manufacture of wearing apparel

15 - Manufacture of leather and related products

16 - Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17 - Manufacture of paper and paper products

18 - Printing and reproduction of recorded media

22 - Manufacture of rubber and plastic products

28.2 - Manufacture of other general-purpose machinery

31 - Manufacture of furniture

32 - Other manufacturing

45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

69.1 - Legal activities

70 - Activities of head offices; management consultancy activities

81 - Services to buildings and landscape activities

95 - Repair of computers and personal and household goods

96 - Other personal service activities

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Ryszard Piotr Warykiewicz
Chairman Of The Board, 67 years old
shareholders
Joanna Mariola Warykiewicz

102 udziały o łącznej wartości 124.950 zł

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.