ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ELEKTRO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. RYNEK 15, 34-300 ŻYWIEC
TAX ID6342464272
Rate company:
ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Specialist vehicles Rolling stock Profile of company ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ELEKTRO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ELEKTRO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6342464272
KRS0000130784
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. RYNEK 15, 34-300 ŻYWIEC
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ELEKTRO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. RYNEK 15, 34-300 ŻYWIEC

NIP

6342464272
Copy

REGON

277849670
Copy

KRS

0000130784
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. RYNEK 15, 34-300 ŻYWIEC

Date of registration in KRS

2002-09-13

Date of commencement of economic activity

2002-09-13

Act signature

RDF/542903/23/209

Pkd codes

30.20.Z - Manufacture of railway locomotives and rolling stock

33.12.Z - Repair and maintenance of machinery

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

42.12.Z - Works related to construction of railways and underground railways

45.20.Z - Maintenance and repair of motor vehicles, excluding motorcycles

45.32.Z - Retail trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores

47.52.Z - Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores

77.11.Z - Rental and leasing of cars and light motor vehicles


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OŚWIADCZENIA SKŁADANE SPÓŁCE ORAZ DORĘCZENIA PISM SPÓŁCE MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA(PAR.21 UMOWY SPÓŁKI).
THE COMPANY'S MANAGEMENT
Izabela Maria Brasse
Chairman Of The Board, 40 years old
shareholders
Izabela Maria Brasse

40% 40 udziałów o łącznej wartości 20.000,00 zł

Krzysztof Żygliński

60% 60 udziałów o łącznej wysokości 30.000,00 zł

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2020 2021 2022
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
23,4
26,6
24,7
-7,3
Total operating revenue Indicator description
10,1
13,5
53,5
296,6
Gross profit / loss Indicator description
-2,7
6,4
336,2
Liabilities and provisions Indicator description
16,2
22,2
14,5
-34,6
Equity Indicator description
50
50
50
0
Net profit / loss Indicator description
-11,1
-2,7
5,7
312,1
Current assets Indicator description
23,4
26,6
24,7
-7,3
%
%
%
p.p.
Return on sales (ROS) Indicator description
-110,4
-20
10,7
30,7
Gross profit margin Indicator description
-20
11,9
31,9
Equity ratio Indicator description
213,9
187,8
202,5
14,7
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xls

01-01-2022 - 31-12-2022
Activity report
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

Opinions regarding services, products, and company activities are not verified. This means that ING Services for Business S.A., as the provider of the Aleo platform, does not ensure that the published opinions come from consumers who have used the product or availed of the company's services. However, we do strive to ensure that opinions do not violate universally applicable laws.

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector