ZAKŁAD ROBÓT HYDROTECHNICZNYCH I PODWODNYCH "UW SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI
UL. OGIŃSKIEGO 14A / 1, 71-431 SZCZECIN
TAX ID8512847324
Rate company:
ALEO.com Companies Constructions, services & materials Renovation and building services Works related to construction of bridges Profile of company ZAKŁAD ROBÓT HYDROTECHNICZNYCH I PODWODNYCH "UW SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI
ZAKŁAD ROBÓT HYDROTECHNICZNYCH I PODWODNYCH "UW SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI
TAX ID8512847324
KRS0000102008
Share capital11,591,500.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. OGIŃSKIEGO 14A / 1, 71-431 SZCZECIN
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

ZAKŁAD ROBÓT HYDROTECHNICZNYCH I PODWODNYCH "UW SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. OGIŃSKIEGO 14A / 1, 71-431 SZCZECIN

NIP

8512847324
Copy

REGON

812491469
Copy

KRS

0000102008
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. OGIŃSKIEGO 14A / 1, 71-431 SZCZECIN

Date of registration in KRS

2002-03-21

Date of commencement of economic activity

2002-03-21

Act signature

SZ.XIII NS-REJ.KRS/15240/22/856

Pkd codes

42.91.Z - Works related to construction of water projects

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

42.11.Z - Works related to construction of roads and motorways

42.12.Z - Works related to construction of railways and underground railways

42.13.Z - Works related to construction of bridges and tunnels

42.21.Z - Works related to construction oftransmission pipelines and distribution networks

42.22.Z - Works related to construction of telecommunications and electricity lines

42.99.Z - Works related to construction of other civil engineering projects not elsewhere classified

43.12.Z - Site preparation

77.12.Z - Rental and leasing of other motor vehicle, excluding motorcycles


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityboard of directors
representation type
W RAZIE ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO: ¤ PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI JEDNOOSOBOWEJ, JEDNAKŻE W WYPADKU ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 2.000.000,- PLN WYMAGANA JEST REPREZENTACJA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. W WYPADKU GDY ZOBOWIĄZANIE MA CHARAKTER CIĄGŁY, POD UWAGĘ BRANA JEST WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ ZA CAŁY OKRES TRWANIA ZOBOWIĄZANIA, NIE DŁUŻEJ JEDNAK NIŻ ZA ROK; ¤ CZŁONEK ZARZĄDU NIEBĘDĄCY PREZESEM ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, JEDNAKŻE JEST UPRAWNIONY DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 50.000,- PLN. W WYPADKU GDY ZOBOWIĄZANIE MA CHARAKTER CIĄGŁY, POD UWAGĘ BRANA JEST WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ ZA CAŁY OKRES TRWANIA ZOBOWIĄZANIA, NIE DŁUŻEJ JEDNAK NIŻ ZA ROK.
MANAGEMENT
Andrzej Jan Kocewicz
Chairman Of The Board, 71 years old
shareholders
Aleksandra Jaklińska Kocewicz

42.55% 17.132 udziały o łącznej wartości 8.566.000,00 zł., w tym 49 udziałów o łącznej wartości 24.500 zł. samodzielnie, a 17.083 udziały o łącznej wartości 8.541.500 zł. posiada na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej ze wspólnikiem andrzejem janem kocewiczem

Andrzej Jan Kocewicz

42.55% 17.132 udziały o łącznej wartości 8.566.000,00 zł., w tym 49 udziałów o łącznej wartości 24.500 zł. samodzielnie, a 17.083 udziały o łącznej wartości 8.541.500 zł. posiada na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej ze wspólnikiem aleksandrą jaklińską - kocewicz

Przemysław Stanisław Mańkowski

14.9% 6.000 udziałów o łącznej wartości 3.000.000,00 zł.

proxies
Małgorzata Józefa Korycka
spontaneous prokura, 67 years old
BOARD OF DIRECTORS
Paweł Maciej Porzycki
60 years old
Aleksandra Jaklińska Kocewicz
68 years old
Przemysław Stanisław Mańkowski
52 years old

EU grants

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
37,5
16,6
3,7
-77,7
Liabilities and provisions Indicator description
18
22,3
18,1
-19,1
Equity Indicator description
14,4
-7,6
-8,5
-12,4
Total assets Indicator description
32,3
29,5
19,1
-35,3
Cash and cash equivalents Indicator description
0,5
0,1
0,6
517,1
Depreciation Indicator description
1,6
1,1
0,3
-68,4
Gross profit / loss Indicator description
2,8
0
0
0
EBITDA Indicator description
4,7
-17
-0,1
99,5
Operating profit (EBIT) Indicator description
3,1
-18,1
-0,4
97,6
Current assets Indicator description
21
10,9
7,4
-32,6
Net profit / loss Indicator description
2,1
0
0
0
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
14,9
0
0
0
Return on sales (ROS) Indicator description
5,7
0
0
0
Equity ratio Indicator description
44,5
-51,2
-88,9
-37,7
EBITDA margin Indicator description
12,6
-102,7
-2,5
100,2
Gross profit margin Indicator description
7,6
0
0
0
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
120
367
1291
924
Current ratio Indicator description
1,5
0,6
0,5
-0,1
Net debt to EBITDA Indicator description
1,2
-0,3
-53,4
-53,1
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download docx

01-01-2020 - 31-12-2020
Auditor's opinion / report on the audit of the annual financial statements
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector