WYTWÓRNIA PASZ I KONCENTRATÓW FARMER SP Z O O
ul. Parcele 6, 63-460 Biskupice Ołoboczne
TAX ID6222762386
Phone+48627621111
Rate company:
ALEO.com Companies Agriculture, husbandry, cultivation Animal husbandry Fodder Profile of company WYTWÓRNIA PASZ I KONCENTRATÓW FARMER SP Z O O
WYTWÓRNIA PASZ I KONCENTRATÓW FARMER SP Z O O
TAX ID6222762386
KRS0000383877
Share capital800,000.00 zł
5.0 average of 1 ratings

address

ul. Parcele 6, 63-460 Biskupice Ołoboczne

Phone number

+48627621111

Website

http://www.farmer-pasze.pl

About us

This text has been translated automatically

We are a feed and concentrate plant.

Our basic assumption is to provide breeders and animal lovers with wholesome feeds, which are balanced mixtures rich in all nutrients that animals need for rapid and healthy development.

We offer our clients:

  • Feed for cattle
  • Feed for poultry
  • Feed for the pigs
  • Feed for horses
  • Feed for rabbits
  • Feed for chinchillas
  • Feed for snails
  • Feed for carp

We use proven recipes, we only use the best quality cereals and plants. We take care of constant control of production, packaging and distribution processes so that the fodder will keep its values throughout the shelf life.

Activity type

manufacturer

Register Data

Full name

WYTWÓRNIA PASZ I KONCENTRATÓW "FARMER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PARCELE 6, 63-460 BISKUPICE OŁOBOCZNE

NIP

6222762386
Copy

REGON

301699814
Copy

KRS

0000383877
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-06-18

Register Address

UL. PARCELE 6, 63-460 BISKUPICE OŁOBOCZNE

Date of registration in KRS

2011-04-15

Date of commencement of economic activity

2011-04-15

Act signature

RDF/534314/23/951

Website

http://www.farmer-pasze.pl

Pkd codes

10.91.Z - Manufacture of prepared feeds for farm animals

01.61.Z - Support activities for crop production

10.92.Z - Manufacture of prepared pet foods

46.21.Z - Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds

47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores

47.99.Z - Other retail sale not in stores, stalls or markets

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

71.20.A - Food quality testing and analysis

77.12.Z - Rental and leasing of other motor vehicle, excluding motorcycles

77.31.Z - Rental and leasing of agricultural machinery and equipment


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST ZGODNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
MANAGEMENT
Adam Szymczak
President, 39 years old
shareholders
Monika Szymczak

100% 800 udziałów o łącznej wartości 800.000,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Wytwórnia Pasz i Koncentratów „FARMER" Sp. z o.o. została zarejestrowana w Sądzie

Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , IX Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383877 w dniu 15.04.2011 roku.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży pasz i

koncentratów na terenie Polski.

Rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2016 r. i kończący się 31.12.2016 r. jest szóstym

rokiem działalności Spółki.


I. Ważniejsze wydarzenia, inwestycje i zatrudnienie w Spółce.

Rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 był szóstym rokiem działalności Spółki.

Zatrudnienie w Spółce na koniec roku wynosiło 39 osób.

Wszelkie działania Zarządu Spółki były oparte na założeniach przyjętych wspólnie przez

Zarząd i Udziałowców Spółki i opierały się na ustalonym wcześniej budżecie jednostki.

Działania te miały na celu pozyskanie przyszłych odbiorców na oferowane przez Spółkę

produkty w postaci pasz i koncentratów. Spółka starała się przede wszystkim pozyskiwać

klientów oraz dążyła do tego, by nazwa firmy i jej usługi były rozpoznawane w branży, w

której Spółka obecnie działa.

II. Przewidywany rozwój Spółki.

Zarząd planuje umocnienie pozycji Wytwórni Pasz i Koncentratów „FARMER" Sp. z o.o. na

rynku polskim oraz zamierza pozyskiwać w dalszym ciągu nowych klientów na terenie Unii

Europejskiej oraz poza Unią.


III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa w Spółce.

Spółka w roku obrotowym osiągnęła przychody netto ze sprzedaży wyprodukowanych przez

siebie pasz i koncentratów w wysokości 33.302.577,22 zł (słownie: trzydzieści ,trzy miliony. -

trzysta dwa tysiące pięćset-siedemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia dwa grosze) oraz.,

przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w wysokości 88.472,61 zł(słownie:

osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt jeden groszy)

uzyskując wynik na sprzedaży w wysokości 372.406,64 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt

dwa tysiące czterysta sześć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze). Rok obrotowy zamknął się

zyskiem netto w kwocie 50.477,41 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt

siedem złotych i czterdzieści jeden groszy). Sytuacja finansowa Spółki jest dobra. Spółka nie

posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec kontrahentów , jak również wobec

Skarbu Państwa. Aby zachować płynność finansową spółka korzysta z kredytu w rachunku

bieżącym w wysokości 2.900.000 zł (słownie: dwa miliony zł dziewięćset tysięcy zł ). Na

dzień bilansowy nie istnieje zagrożenie działalności spółki.IV. Nabycie udziałów (akcji) własnych.

Nie dotyczy.


V. Oddziały(zakłady) posiadane przez jednostkę.

Nie dotyczy.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2020 2021 2022
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
37,5
41
53,3
29,9
Liabilities and provisions Indicator description
6,9
8,7
11,8
35,1
Equity Indicator description
0,5
0,1
1,2
826
Total assets Indicator description
7,4
8,8
13
46,9
Cash and cash equivalents Indicator description
0,6
0,6
0,3
-56,9
Depreciation Indicator description
0,2
0,2
0,1
-41,8
Gross profit / loss Indicator description
0,3
-0,4
1,1
403,4
EBITDA Indicator description
0,7
-0,1
1,5
1675,1
Current assets Indicator description
6,9
8,4
12,7
50,1
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,5
-0,3
1,4
604
Net profit / loss Indicator description
0,3
-0,4
1,1
394,3
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
67,3
-280,6
89,2
369,8
Return on sales (ROS) Indicator description
0,9
-0,9
2,1
3
Equity ratio Indicator description
6,8
1,5
9,4
7,9
EBITDA margin Indicator description
2
-0,2
2,9
3,1
Gross profit margin Indicator description
0,9
-0,9
2,1
3
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
67
77
58
-19
Current ratio Indicator description
1
1
1,5
0,5
Net debt to EBITDA Indicator description
3,5
-34
2,3
36,3
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download docx

01-01-2022 - 31-12-2022
Activity report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

5/ 5.0
Based on 1 reviews
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.
Company recommendable.

Companies registered in the same sector