WSCHODNIO I ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE ANALITYKÓW JUNGOWSKICH
UL. JOHNA BAILDONA 20D / 19, 40-015 KATOWICE
TAX ID6342860105
Rate company:
ALEO.com Companies Pharmacy, medicine and cosmetics Medicines and supplements Profile of company WSCHODNIO I ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE ANALITYKÓW JUNGOWSKICH
WSCHODNIO I ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE ANALITYKÓW JUNGOWSKICH
TAX ID6342860105
KRS0000608462
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

UL. JOHNA BAILDONA 20D / 19, 40-015 KATOWICE

Activity type

service provider

Register Data

Full name

WSCHODNIO I ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE ANALITYKÓW JUNGOWSKICH

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. JOHNA BAILDONA 20D / 19, 40-015 KATOWICE

NIP

6342860105
Copy

REGON

364084199
Copy

KRS

0000608462
Copy

Legal form

other

ALEO.com Registration Date

2022-10-24

Register Address

UL. JOHNA BAILDONA 20D / 19, 40-015 KATOWICE

Date of registration in KRS

2016-03-31

Date of commencement of economic activity

2016-03-31

Act signature

KA.VIII NS-REJ.KRS/1298/17/392

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityrevision Committee
representation type
STOWARZYSZENIE JEST REPREZENTOWANE NA ZEWNĄTRZ PRZEZ ZARZĄD I PREZESA ZARZĄDU ZGODNIE Z PONIŻSZYM PODZIAŁEM ZADAŃ. DECYZJE W SPRAWIE NABYWANIA, ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA MAJĄTKU STOWARZYSZENIA PODEJMUJE ZARZĄD. DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIONA JEST SAMODZIELNIE KAŻDA Z NIŻEJ WYMIENIONYCH OSÓB: PREZES ZARZĄDU, SKARBNIK, CZŁONEK ZARZĄDU WYZNACZONY W TYM CELU PRZEZ ZARZĄD POSIADAJĄCY PISEMNE PEŁNOMOCNICTWO.
MANAGEMENT
Maria Aydemir
President, 54 years old
Mirosława Bochner
Treasurer, 52 years old
Marko Vuković
Vice President
Anna Kazakova
Vice President
REVISION COMMITTEE
Robert Rosa
46 years old
Mirosław Giza
57 years old

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector