WRANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. BARBACKIEGO 133, 33-300 NOWY SĄCZ
TAX ID7343400145
Rate company:
ALEO.com Companies Company services Hotel services Profile of company WRANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WRANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7343400145
KRS0000337509
Share capital6,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. BARBACKIEGO 133, 33-300 NOWY SĄCZ
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

WRANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. BARBACKIEGO 133, 33-300 NOWY SĄCZ

NIP

7343400145
Copy

REGON

121028482
Copy

KRS

0000337509
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. BARBACKIEGO 133, 33-300 NOWY SĄCZ

Date of registration in KRS

2009-09-22

Date of commencement of economic activity

2009-09-22

Act signature

RDF/383738/22/57

Pkd codes

55.10.Z - Hotels and similar accommodation

41.2 - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

45.11.Z - Sale of cars and light motor vehicles

45.19.Z - Sale of other motor vehicles, excluding motorcycles

45.20.Z - Maintenance and repair of motor vehicles, excluding motorcycles

45.31.Z - Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

45.32.Z - Retail trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

45.40.Z - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories

46.19.Z - Agents involved in the sale of a variety of goods

46.43.Z - Wholesale of electrical household appliances

46.44.Z - Wholesale of china, ceramics and glassware and cleaning materials

46.45.Z - Wholesale of perfume and cosmetics

46.47.Z - Wholesale of furniture, carpets and lighting equipment

46.48.Z - Wholesale of watches, clocks and jewellery

46.49.Z - Wholesale of other household goods

46.51.Z - Wholesale of computers, peripheral equipment and software

46.52.Z - Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts thereof

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

47.11.Z - Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating

47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores

47.41.Z - Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores

47.42.Z - Retail sale of telecommunications equipment in specialised stores

47.43.Z - Retail sale of audio and video equipment in specialised stores

47.59.Z - Retail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialised stores

47.61.Z - Retail sale of books in specialised stores

47.62.Z - Retail sale of newspapers and stationery in specialised stores

47.63.Z - Retail sale of music and video recordings in specialised stores

47.64.Z - Retail sale of sporting equipment in specialised stores

47.65.Z - Retail sale of games and toys in specialised stores

47.72.Z - Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores

47.76.Z - Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilisers, pet animals and pet food in specialised stores

47.77.Z - Retail sale of watches, clocks and jewellery in specialised stores

47.78.Z - Other retail sale of new goods in specialised stores

47.79.Z - Retail sale of second-hand goods in specialised stores

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

47.99.Z - Other retail sale not in stores, stalls or markets

55.90.Z - Other accommodation

56.10.A - Restaurants and other eating places

56.30.Z - Beverage serving activities

58.11.Z - Book publishing

58.13.Z - Publishing of newspapers

58.14.Z - Publishing of journals and periodicals

58.19.Z - Other publishing activities

62.01.Z - Computer programming activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

63.12.Z - Web portals

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.31.Z - Real estate agencies

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis

69.10.Z - Legal activities

69.20.Z - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy

70.10.Z - Activities of head office and holding companies, excluding financial holding companies

70.21.Z - Public relations and communication activities

72.20.Z - Research and experimental development on social sciences and humanities

73.11.Z - Advertising agencies activities

73.20.Z - Market research and public opinion polling

74.30.Z - Translation and interpretation activities

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

77.33.Z - Rental and leasing of office machinery and equipment, including computers

78.10.Z - Activities of employment placement agencies

78.30.Z - Other human resources provision

82.11.Z - Office administrative service activities

82.19.Z - Photocopying, document preparation and other specialised office support activities

82.30.Z - Organisation of conventions and trade shows

85.59 - Other education n.e.c.

85.59.A - Teaching of foreign languages

85.60.Z - Educational support activities

90.04.Z - Operation of arts facilities

94.12.Z - Activities of professional organisations


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ORAZ BRAKU PROKURENTA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE A W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU LUB TRZYOSOBOWEGO LUB WYSTĘPOWANIA PROKURENTA: - PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADCZENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO 20.000 ZŁ JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADCZENIA PRZEKRACZAJĄCEGO 20.000 ZŁ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
MANAGEMENT
Aleksandra Krystyna Pieczkowska
Vice President, 50 years old
shareholders
Aleksandra Krystyna Pieczkowska

50% 30 udziałów o łącznej wysokości 3000 zł

Rafał Janusz Pieczkowski

50% 30 udziałów o łącznej wysokości 3000 zł

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
58,8
16
14,7
-8,5
Total operating revenue Indicator description
274,9
70
23
-67,1
Gross profit / loss Indicator description
4,2
-29
-7
75,9
Liabilities and provisions Indicator description
95,2
81,4
87
6,9
Equity Indicator description
-36,4
-65,3
-72,3
-10,7
Current assets Indicator description
57,1
15,6
14,7
-5,9
Net profit / loss Indicator description
-2,6
-29
-7
75,9
%
%
%
p.p.
Return on sales (ROS) Indicator description
-0,9
-41,4
-30,3
11,1
Gross profit margin Indicator description
1,5
-41,4
-30,3
11,1
Equity ratio Indicator description
-61,8
-407,7
-493,1
-85,4
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector