ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Rims and tires Other Profile of company WOJOWNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WOJOWNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8992486546
KRS0000171480
Share capital52,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. SERBSKA 3 C, 51-111 WROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

WOJOWNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. SERBSKA 3 C, 51-111 WROCŁAW

NIP

8992486546
Copy

REGON

932939690
Copy

KRS

0000171480
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. SERBSKA 3 C, 51-111 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2003-09-01

Date of commencement of economic activity

2003-09-01

Act signature

WR.VI NS-REJ.KRS/24119/18/354/WYKR

Pkd codes

22.1 - Manufacture of rubber products

22.2 - Manufacture of plastic products

22.3

52.4

74.13

74.14

74.4

74.84

92.11


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPDAKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ NA KWOTĘ PRZEKRACZAJĄCĄ 10.000,00 ZŁ MUSI DZIAŁAĆ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MANAGEMENT
Wojciech Jarosław Węgrzyn
Chairman Of The Board, 51 years old
shareholders
Wojciech Jarosław Węgrzyn

100% 52 udziały o łącznej wartości 52.000,00 (pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector