ALEO.com Companies Machines and continuity of production Parts of machines and machinery Other Profile of company WM INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WM INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID9542730515
KRS0000394322
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. 3 MAJA 89, 41-800 ZABRZE
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

WM INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. 3 MAJA 89, 41-800 ZABRZE

NIP

9542730515
Copy

REGON

242635350
Copy

KRS

0000394322
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. 3 MAJA 89, 41-800 ZABRZE

Date of registration in KRS

2011-08-24

Date of commencement of economic activity

2011-08-24

Act signature

KA.VIII NS-REJ.KRS/4711/22/721

Pkd codes

46.69.Z - Wholesale of other machinery and equipment

46.14.Z - Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft

46.62.Z - Wholesale of machine tools

46.76.Z - Wholesale of other intermediate products

62.01.Z - Computer programming activities

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy

71.20.B - Other technical testing and analysis

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

96.09.Z - Other personal service activities not elsewhere classified


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) DO KWOTY NETTO 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) POWYŻEJ KWOTY NETTO 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), A DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ NETTO 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; C) POWYŻEJ KWOTY NETTO 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) - WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
MANAGEMENT
Grażyna Magdalena Morawiec
Member Of The Board, 43 years old
Adam Stanisław Wawszczyk
Member Of The Board, 43 years old
Daniel Jankowski
Member Of The Board, 46 years old
shareholders
Grażyna Magdalena Morawiec

34% 17 udziałów o łącznej wartości 1.700,00 zł

Adam Stanisław Wawszczyk

34% 17 udziałów o łącznej wartości 1.700,00 zł

Daniel Jankowski

32% 16 udziałów o łącznej wartości 1.600,00 zł

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
6,5
7,3
7
-4,1
Liabilities and provisions Indicator description
0,7
0,8
0,9
15,9
Equity Indicator description
1,1
1,4
1,8
23,6
Total assets Indicator description
1,8
2,2
2,6
21
Cash and cash equivalents Indicator description
0,3
0,4
0,2
-51,9
Depreciation Indicator description
0
0
0
-88,9
Gross profit / loss Indicator description
0,4
0,4
0,4
2,2
EBITDA Indicator description
0,4
0,4
0,4
-10,7
Current assets Indicator description
1,8
2,2
2,6
20,6
Net profit / loss Indicator description
0,3
0,3
0,3
2,7
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,4
0,4
0,4
-9,5
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
29,7
23
19,1
-3,9
Return on sales (ROS) Indicator description
5
4,5
4,8
0,3
Equity ratio Indicator description
61,1
65,4
66,9
1,5
EBITDA margin Indicator description
6,2
5,9
5,5
-0,4
Gross profit margin Indicator description
6,2
5,6
5,9
0,3
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
37
37
45
8
Current ratio Indicator description
2,6
2,9
3
0,1
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,9
-0,9
-0,5
0,4
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector