ALEO.com Companies Constructions, services & materials Renovation and building services Realization of building projects Profile of company Wircon sp. z o.o.
Wircon sp. z o.o.
TAX ID5342520283
KRS0000617445
Share capital25,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Ul. Berberysowa 27, 05-816 Reguły

Phone number

+48605510052

Website

http://www.wircon24.pl

Branches

WIRCON Sp. z o.o. Kozienice

Przemysłowa 1, 26-900 Kozienice
+48605510052

WIRCON Sp. z o.o. Tomaszów Maz.

Nagórzycka 105, 97-200 Tomaszów Maz.
+48605510052

About us

This text has been translated automatically

We provide design services in the field of building constructions. We carry out construction projects: single-family and multi-family houses, service, economic, industrial buildings, warehouse halls and production halls.
We implement: construction construction projects for building permits, detailed designs for steel and reinforced concrete structures, workshop designs for steel structures.
In addition, we perform verification of construction projects and develop technical opinions.

Offer

This text has been translated automatically

We provide design services in the field of building constructions. We carry out construction projects: single-family and multi-family houses, service, economic, industrial buildings, warehouse halls and production halls.
We implement: construction construction projects for building permits, detailed designs for steel and reinforced concrete structures, workshop designs for steel structures.
In addition, we perform verification of construction projects and develop technical opinions.

Register Data

Full name

WIRCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. BERBERYSOWA 27, 05-816 REGUŁY

NIP

5342520283
Copy

REGON

364435718
Copy

KRS

0000617445
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2018-04-04

Register Address

UL. BERBERYSOWA 27, 05-816 REGUŁY

Date of registration in KRS

2016-05-11

Date of commencement of economic activity

2016-05-11

Act signature

RDF/386300/22/532

Website

http://www.wircon24.pl

Pkd codes

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

43.11.Z - Demolition

43.12.Z - Site preparation

49.41.Z - Freight transport by road

52.29.C - Other transportation agencies activities

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

71.11.Z - Architectural activities

71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Izabela Kinga Bykowska Wojtysiak
Vice President, 33 years old
Rafał Wojtysiak
Chairman Of The Board, 33 years old
shareholders
Rafał Wojtysiak

50% 25 /dwadzieścia pięć/ udziałów o łącznej wartości nominalnej 12.500,00 zł. /dwanaście tysięcy pięćset złotych/.

Izabela Kinga Bykowska Wojtysiak

50% 25 /dwadzieścia pięć/ udziałów o łącznej wartości nominalnej 12.500,00 zł. /dwanaście tysięcy pięćset złotych/.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Total assets Indicator description
0,2
0,6
0,9
37,5
Total operating revenue Indicator description
0,3
1,3
0,8
-41,6
Gross profit / loss Indicator description
0,1
0,4
0,3
-34,8
Liabilities and provisions Indicator description
0,1
0
0
-93,1
Equity Indicator description
0,2
0,6
0,8
44,9
Net profit / loss Indicator description
0,1
0,4
0,3
-34,7
Current assets Indicator description
0,2
0,6
0,6
1
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
30,8
68,7
31
-37,7
Return on sales (ROS) Indicator description
17
30,9
34,6
3,7
Gross profit margin Indicator description
20
34
38
4
Equity ratio Indicator description
74,5
94,7
99,7
5
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector