ALEO.com CompaniesProfile of company "WEST GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"WEST GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8513013331
KRS0000283327
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. NOWY RYNEK 7, 70-533 SZCZECIN

Categories

Main category
Other
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

"WEST GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. NOWY RYNEK 7, 70-533 SZCZECIN

NIP

8513013331
Copy

REGON

320345719
Copy

KRS

0000283327
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. NOWY RYNEK 7, 70-533 SZCZECIN

Date of registration in KRS

2007-06-27

Date of commencement of economic activity

2007-06-27

Act signature

SZ.XIII NS-REJ.KRS/4669/19/453

Pkd codes

74.40.Z

18 - Printing and reproduction of recorded media

22.1 - Manufacture of rubber products

22.2 - Manufacture of plastic products

28.11 - Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines

50.10 - Sea and coastal passenger water transport

52 - Warehousing and support activities for transportation

28.52.Z

74.13.Z

74.14

74.8

92.3

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA).
shareholders
Jowita Pałczyńska

50% 500 udziałów o łącznej wysokości 25.000 zł

Mirosław Jerzy Pałczyński

50% 500 udziałów o łącznej wysokości 25 000,00 zł.

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.