VISCATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5, 53-332 WROCŁAW
TAX ID8992821909
Rate company:
ALEO.com Companies Advertising, marketing and PR Advertising production Graphic design, branding Profile of company VISCATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
VISCATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
TAX ID8992821909
KRS0000684435
No opinion. Add your first review

address

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5, 53-332 WROCŁAW

Website

www.viscato.pl
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

VISCATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5, 53-332 WROCŁAW

NIP

8992821909
Copy

REGON

367661326
Copy

KRS

0000684435
Copy

Legal form

limited partnership

Register Address

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5, 53-332 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2017-06-27

Date of commencement of economic activity

2017-06-27

Act signature

RDF/440755/22/101

Website

WWW.VISCATO.PL

Pkd codes

74.10.Z - Specialised design activities

62.01.Z - Computer programming activities

62.02.Z - Computer consultancy activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

63.12.Z - Web portals

63.91.Z - News agency activities

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityREPRESENTING THE COMPANY PARTNERS
representation type
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI - VISCATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKĘ VISCATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJĄ: 1. PAWEŁ BYKOWSKI 2. MARCIN SZCZEPAN DERĘGOWSKI.
REPRESENTING THE COMPANY PARTNERS
shareholders
Paweł Bykowski
Marcin Szczepan Deręgowski

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Viscato Sp. z o.o. sp.k. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia

Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000684435 w dniu 27.06.2017 roku. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na

świadczeniu usług w zakresie specjalistycznego projektowania. Rok obrotowy kończący się

31.12.2019 r. jest trzecim rokiem działalności Spółki.


1. Stan majątkowy i sytuacja finansowa Spółki.

Spółka w roku obrotowym osiągnęła przychody netto ze sprzedaży usług w wysokości

1 856 041,49 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści jeden

złotych 49/100). Rok obrotowy zamknął się zyskiem 297 478,19 zł (słownie: dwieście

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 19/100). Wspólnicy

Spółki są zadowoleni z osiągniętego wyniku finansowego.

Sytuacja finansowa Spółki jest dobra. Spółka na bieżąco reguluje swoje wymagalne

zobowiązania i nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec kontrahentów

krajowych i zagranicznych, jak również wobec Skarbu Państwa, a płynność finansowa jest

zachowana. Według wiedzy Wspólników wobec Spółki nie toczą się obecnie żadne

postępowania.

Dotychczasowe wyniki Spółki, a także jej rozwój organizacyjny, technologiczny i potencjał

sprzedażowy usług pozwalają na założenie, że Spółka nadal będzie skutecznie realizować

wyznaczone strategie systematycznego i kontrolowanego wzrostu przychodów z działalności,

z jednoczesnym wykorzystaniem poczynionych do tej pory inwestycji.

 2. Najważniejsze ryzyka i zagrożenia.

Podstawowa działalność Spółki jest uzależniona głównie od sytuacji makroekonomicznej

panującej na rynku nieruchomości, ponieważ kontrahenci w przeważającej częsci należą do

tego sektora. Są to architekci, firmy budowlane, deweloperzy, firmy zajmujące się

produkowaniem artykułów wyposażenia wnętrz, a także agencje marketingowe zajmujące się

tworzeniem kampanii reklamowych na rynku nieruchomości, w którym wizualizacje, spacery

3D i animacje, są najlepszą formą promocji. W roku 2019 Spółce udało się zniwelować

powyższe zagrożenie poprzez współpracę z kontrahentami prowadzącymi działalność w

innych sektorach niż sektor nieruchomości. W roku 2020 Spółka będzie kontynuować

ograniczenie koncentracji sprzedaży, oraz dywersyfikację geograficzną rynków, na których

świadczy usługi.

Spółka stosuje własny system kontroli przepływów finansowych, który pozwala na

werfyikację i bieżący monitoring ryzyka współpracy z danymi kontrahentami. Biorąc pod

uwagę stosowane przez Spółkę zabezpieczenia współpracy z kontrahentami zagranicznymi                   Strona 1 z 3


 4. Przewidywany rozwój jednostki.

Wspólnicy Spółki planują systematycznie i zrównoważenie umocniać pozycję Viscato sp. z

o.o. sp. k na rynku zagranicznym poprzez stałe pozyskiwanie nowych klientów głównie na

terenie Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Wspólnicy nie przewidują w 2020

roku zagrożeń dla działalności Spółki i oceniają ryzyko ewentualnych niekorzystnych zmian

na rynku, jako niskie. W związku z perspektywą intensywnych działań w celu dotarcia do

nowej grupy klientów Wspólnicy oceniają perspektywę dalszego funkcjonowania Spółki, jako

pomyślną i będą kontynuować działania mające na celu zwiększenie wartości majątku Spółki.

Wraz z rozwojem Spółka planuje zatrudnienie kolejnych pracowników, rozwijanie struktury

organizacyjnej Spółki (w tym tworzenie nowych działów i nowych stanowisk pracy) oraz

zakup profesjonalnego sprzętu komputerowego i oprogramowania zarówno tego niezbędnego

do prowadzenia podstawowej działalności jak i tego wykorzystującego coraz to

nowocześniejszą technologię.

 5. Informacja o nabyciu udziałów własnych.

Spółka nie nabywała udziałów własnych.

 6. Informacja o posiadanych przez spółkę oddziałach (zakładach).

W roku obrotowym spółka prowadziła działalność w ramach jednego zakładu we Wrocławiu,

przy ul. Powstańców Śląskich 5.

 7. Informacja o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka.

Spółka nie wykorzystuje instrumentów finansowych w zakresie ryzyka walutowego, ani nie

korzysta z kredytów bankowych.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
1,9
2
1,9
-3,9
Liabilities and provisions Indicator description
0,1
0,5
0,5
-0,4
Equity Indicator description
0,3
0,5
0,6
39,9
Total assets Indicator description
0,4
0,9
1,1
19,5
Depreciation Indicator description
0
0
0
0
Cash and cash equivalents Indicator description
0,2
0,3
0,2
-13,8
Gross profit / loss Indicator description
0,3
0,4
0,4
0,7
EBITDA Indicator description
0,3
0,4
0,4
2,3
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,3
0,4
0,4
2,3
Current assets Indicator description
0,4
0,9
1,1
19,5
Net profit / loss Indicator description
0,3
0,4
0,4
0,7
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
93,7
89,6
64,5
-25,1
Return on sales (ROS) Indicator description
16
20
21
1
Equity ratio Indicator description
86,2
49,2
57,7
8,5
EBITDA margin Indicator description
17,3
19,6
20,9
1,3
Gross profit margin Indicator description
16
20
21
1
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
10
84
87
3
Current ratio Indicator description
7,2
2
2,4
0,4
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,5
-0,6
-0,6
0
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download doc

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector