VIP-MED
Cegielniana 4A, 30-404 Kraków
TAX ID6793013910
Phone+48502742118
Rate company:
VIP-MED
TAX ID6793013910
KRS0000333726
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Cegielniana 4A, 30-404 Kraków

Phone number

+48502742118

Website

http://vip-med.pl

About us

This text has been translated automatically

VIP-MED is a medical center in Krakow, located at Cegielniana 4A street.

We offer a full range of services: occupational medicine, subscription care of companies, medical consultations, dentistry, diagnostic and laboratory tests, ultrasound.

Activity type

service provider

Register Data

Full name

"VIP-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PÓŁŁANKI 80 / 54, 30-740 KRAKÓW

NIP

6793013910
Copy

REGON

120976372
Copy

KRS

0000333726
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2013-10-23

Register Address

UL. PÓŁŁANKI 80 / 54, 30-740 KRAKÓW

Date of registration in KRS

2009-07-21

Date of commencement of economic activity

2009-07-21

Act signature

KR.XI NS-REJ.KRS/14410/16/35/WYKR

Website

http://vip-med.pl

Pkd codes

86.21.Z - General medical practice activities

46.46.Z - Wholesale of pharmaceutical goods

47.73.Z - Dispensing chemist in specialised stores

47.74.Z - Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores

66.22.Z - Activities of insurance agents and brokers

66.29.Z - Other activities auxiliary to insurance and pension funding

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

73.12.B - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in printed media

73.12.C - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in electronic media (Internet)

73.12.D - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in other media

81.21.Z - General cleaning of buildings

81.22.Z - Specialised building and industrial cleaning activities

81.29.Z - Other cleaning activities

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

86.22.Z - Specialist medical practice activities

86.23.Z - Dental practice activities

86.90.A - Physiotherapeutical activities

86.90.C - Nurses and midwives activities

86.90.D - Paramedical activities

86.90.E - Other human health activities notelsewhere classified

Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKĄŁDANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE JEDNAK SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W SPRAWACH, DOTYCZĄCYCH DECYZJI FINANSOWYCH DO KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH), ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Cezary Pałucha
Chairman Of The Board, 52 years old
shareholders
Agnes Palucha

50% 500 udziałów o łącznej wartości 25.000 zł

Wojciech Stanisław Peszek

50% 500 udziałów o łącznej wartości 25.000 zł

proxies
Wojciech Stanisław Peszek
spontaneous, 53 years old

Opinions

Opinions regarding services, products, and company activities are not verified. This means that ING Services for Business S.A., as the provider of the Aleo platform, does not ensure that the published opinions come from consumers who have used the product or availed of the company's services. However, we do strive to ensure that opinions do not violate universally applicable laws.

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector